Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 5069.2024/KGG.PQ BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 15/07/2024 17:55 CANG HOA BINH KGIANG View
22 01608/2024/PM.VTU SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 15/07/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
23 01607/2024/PM.VTU SEA TIGER 2 9377872 3WQP7 15/07/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
24 01606/2024/PM.VTU BELFOREST 9698185 LAQK8 15/07/2024 16:30 KHU NEO VUNG TAU View
25 3266.2024/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 15/07/2024 17:43 CANG THACH THOI KG View
26 3265.2024/KGG.HT BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 15/07/2024 17:40 CANG BINH AN KGIANG View
27 240715003/DNG HAIAN BETA 9967055 XVMQ7 15/07/2024 16:29 CANG TIEN SA(D.NANG) View
28 24089947/TBH MG-02 MG-02 MG02 15/07/2024 17:19 CANG DIEM DIEN View
29 01026/2024/TV.VTU PAN HARVEST 9699335 3E3445 15/07/2024 16:30 BEN CANG TH THI VAI View
30 24087609/HPG YOKOHAMA TRADER 9915961 D7GC 15/07/2024 16:20 CANG DINH VU - HP View
31 24089565/HPG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 15/07/2024 16:27 CANG HAI AN View
32 24089309/HCM THAI BINH 38 9562386 3WGD 15/07/2024 16:45 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
33 24089308/HCM ROYAL 18 9591662 3WAO9 15/07/2024 16:30 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
34 02219/2024/VTU SAO MAI-01 8008553 3WJA 15/07/2024 16:20 CANG VIETSOV PETRO View
35 24088877/HCM MSC CORDELIA III 9253014 A8TL8 15/07/2024 21:30 CANG CONT SPITC View
36 24088618/HCM SAWASDEE XIAMEN 9940772 V7A5513 15/07/2024 15:44 CANG CAT LAI (HCM) View
37 24089156/HCM XING NING 56 8671738 3E4715 15/07/2024 16:00 CANG LOTUS (HCM) View
38 24089137/HCM CNC JAGUAR 9936185 9HA5771 15/07/2024 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
39 24087384/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 15/07/2024 11:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
40 24088752/HCM VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 15/07/2024 10:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 21 - 40 of 361.750 results
of 18.088