Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203501 65/2018-GPRC/AGG AN HƯNG 27 3WIH 07/05/2018 10:03 CANG AN GIANG View
203502 00379/QNN CFC 01 3WMG9 07/05/2018 08:07 CANG QUI NHON(BDINH) View
203503 00378/QNN HUYỀN TRANG 02 3WGY 07/05/2018 08:08 CANG QUI NHON(BDINH) View
203504 00377/QNN VINAKANSAI 01 XVWA 07/05/2018 08:08 CANG QUI NHON(BDINH) View
203505 1829562/DNI THÀNH PHÁT 01 3WVC 07/05/2018 10:02 CANG DONG NAI View
203506 138.18.ks/CTO LONG PHÚ 09 XVGJ 07/05/2018 13:24 CANG CAN THO View
203507 01159/2018/PM.VTU HAI PHUONG 102 3WNF8 07/05/2018 09:00 CANG PTSC (VUNG TAU) View
203508 1830119/CVHHQN SKY HEIGHT 9565405 3FRP 07/05/2018 11:19 CANG HON GAI View
203509 180506010/DNG INTERASIA FORWARD 9444998 9V9981 07/05/2018 00:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
203510 1830537/DNI Công Minh 18 3WCY9 06/05/2018 21:11 CANG GO DAU (P.THAI) View
203511 1830530/DNI ASPIRE 9799666 9V5139 07/05/2018 07:27 CANG GO DAU (P.THAI) View
203512 1830503/CVHHQN TY IRIS 9400435 DSOY4 07/05/2018 11:18 CANG CAI LAN View
203513 180506009/DNG IRIS EXPRESS 8908777 3FHV5 06/05/2018 21:24 CANG TIEN SA(D.NANG) View
203514 1830293/DNI NO. 3 HEUNG-A PIONEER 9438925 VRFA5 06/05/2018 20:34 CANG GO DAU (P.THAI) View
203515 180506008/DNG MILLENNIUM BRIGHT 9515606 3FCN3 06/05/2018 19:26 CANG TIEN SA(D.NANG) View
203516 180506007/DNG VINALINES PIONEER 3WPJ 06/05/2018 18:22 CANG DA NANG View
203517 00376/QNN NHIEM AN 18 3WDB 07/05/2018 07:35 CANG TAN CANG MTRUNG View
203518 1830487/HCM MINH ĐỨC 68-BLC 3WIF7 06/05/2018 17:20 CANG TAN THUAN (HCM) View
203519 1830506/HCM TIEN DAT 19-BLC 3WDT9 06/05/2018 17:20 CANG NHA BE (HCM) View
203520 1830057/HCM VINALINES UNITY 9472062 3WVE 06/05/2018 17:20 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 203.501 - 203.520 of 227.220 results
of 11.361