Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203461 00067/2018/CD.VTU CON DAO 10 condao10 07/05/2018 17:25 CANG BEN DAM (VT) View
203462 1830664/HPG VIETSUN FORTUNE 3WMB9 08/05/2018 07:38 TAN CANG 128 View
203463 1830553/CVHHQN SBI ANTARES 9705299 V7IH7 07/05/2018 17:19 CANG CAM PHA View
203464 1830106/HCM HAI SU 10 9339076 BQQK 07/05/2018 17:16 CANG CAT LAI (HCM) View
203465 01169/2018/PM.VTU HOÀNG MINH 68 XVLS 07/05/2018 17:24 CANG INTERFLOUR (VT) View
203466 00075/2018/BTN HAI DUONG 101 3WNO9 07/05/2018 16:36 CANG DAU KHI BINH THUAN View
203467 1829272/HCM SITC KEELUNG 9712761 VROH6 07/05/2018 17:12 CANG CAT LAI (HCM) View
203468 00384/QNN Lộc Thịnh An 27 XVNS 07/05/2018 16:30 CANG QUI NHON(BDINH) View
203469 01167/2018/PM.VTU SEAS 7 9305104 A8OM3 07/05/2018 16:21 CANG PHU MY (V.TAU) View
203470 01168/2018/PM.VTU THANH LIÊM 09 XVWO 07/05/2018 16:21 CANG PHU MY (V.TAU) View
203471 1830193/HPG VINAFCO 28 3WTG 07/05/2018 16:23 CANG HAI PHONG View
203472 00703/2018/VTU Long Phu 08 3WFY9 07/05/2018 16:30 CANG XANG DAU K2 View
203473 01166/2018/PM.VTU HÙNG MẠNH 86 XVEA9 07/05/2018 16:17 CANG SITV (VUNG TAU) View
203474 1830845/CVHHQN PETROLIMEX 11 3WUS 07/05/2018 22:41 CANG HON GAI View
203475 1829536/HCM AISOPOS II 9640994 D5JX8 07/05/2018 17:12 CANG CAT LAI (HCM) View
203476 01165/2018/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 07/05/2018 16:16 CANG PV.GAS (V.TAU) View
203477 1829503/HCM MULIA ABADI 8732805 9WDV6 07/05/2018 17:12 CANG LOTUS (HCM) View
203478 1830204/HPG SINOKOR HONGKONG 9146663 DSRA4 07/05/2018 15:35 GREEN PORT (HP) View
203479 01164/2018/PM.VTU GAS SIKOUSIS 9343704 V7ME6 07/05/2018 16:15 CANG PV.GAS (V.TAU) View
203480 1830457/HPG GAS DOLLART 8922292 9MYF8 07/05/2018 15:34 CANG HAI PHONG View
Showing 203.461 - 203.480 of 227.259 results
of 11.363