Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268441 018618/QNI LONG PHÚ 10 3WKH9 22/02/2018 01:07 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268442 180221003/DNG MINH ĐỨC 68-BLC 3WIF7 21/02/2018 20:18 CANG DA NANG View
268443 1811827/CVHHQN QUANG VINH 68 3WCV9 21/02/2018 18:03 CANG CAM PHA View
268444 1811725/HPG HAI LONG 126 3WUV 22/02/2018 07:48 CANG HAI PHONG View
268445 00013/2018/CĐ.VTU CON DAO 09 CONDAO09 21/02/2018 17:22 CANG BEN DAM (VT) View
268446 00457/2018/PM.VTU VIET GAS 3WDV 21/02/2018 20:47 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268447 00456/2018/PM.VTU PETROGAS 05 3WFK 21/02/2018 16:49 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268448 1811503/HCM SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268449 1811163/HPG TAN CANG PIONEER 3WLM9 21/02/2018 16:26 CANG HAI PHONG View
268450 1810887/HPG PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 21/02/2018 16:22 CANG HAI AN View
268451 1811577/DNI DAEWOO DIAMOND 9478121 3FRC 21/02/2018 16:19 CTY VOPAK VN View
268452 1811720/CVHHQN THAI THUY 169 XVKZ 21/02/2018 16:14 CANG CAM PHA View
268453 1811787/HTH TAYDO STAR 3WPU 21/02/2018 16:03 CANG SON DUONG View
268454 000286/CL/NAN PHUC KHANH 3WNE9 21/02/2018 15:58 CANG CUA LO (NG.AN) View
268455 1811586/HCM JAYA OCEAN 9726839 9V2957 21/02/2018 16:47 HOA DAU LAMTAICHANH View
268456 1809573/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 21/02/2018 15:57 PTSC DINH VU View
268457 1810485/HCM VLADIVOSTOK 9149823 H8BF 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268458 1811568/CVHHQN DANSAS 9687708 D5HP2 22/02/2018 06:33 CANG CAI LAN View
268459 1811591/HCM NORDCLAIRE 9744673 9HA4208 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268460 000285/CL/NAN NHA BE 09 3WIJ7 21/02/2018 15:42 CANG CUA LO (NG.AN) View
Showing 268.441 - 268.460 of 284.971 results
of 14.249