Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
61 24087763/HPG SM TIANJIN 9464704 D7DG 15/07/2024 15:39 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
62 240715002/DNG LITTLE ATHINA 9980368 5LMS8 15/07/2024 14:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
63 240713003/DNG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 13/07/2024 14:57 CANG TIEN SA(D.NANG) View
64 240713004/DNG MẠNH THẮNG 68 9550084 XVTP 13/07/2024 16:07 CANG TIEN SA(D.NANG) View
65 0684xc/2024/QNN HAI PHUONG 86 9573933 3FLJ9 15/07/2024 17:13 CANG QUI NHON(BDINH) View
66 240713002/DNG WAN HAI 289 9871361 9V6508 13/07/2024 14:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
67 240713001/DNG BIENDONG FREIGHTER 9336335 3WNU 13/07/2024 14:47 CANG TIEN SA(D.NANG) View
68 0112524/QNI SIERRA GUARDIAN 9913808 5LEW6 15/07/2024 15:50 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
69 24089839/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 15/07/2024 14:17 C.CANG DK HAI LINH View
70 24088793/HPG WAN HAI 102 9493303 9V7590 15/07/2024 15:36 TAN CANG HAI PHONG View
71 24089522/HPG PELAGICA 9453781 9V8834 15/07/2024 15:15 HOANG DIEU (HP) View
72 24089673/HPG OCEANUS 9 9142136 3WKB9 15/07/2024 14:34 XANG DAU DINH VU View
73 24089592/HPG MERATUS JIMBARAN 9213105 3E4969 15/07/2024 11:16 VIP GREEN PORT View
74 5068.2024/KGG.PQ THRIVING 17 XVCN4 XVCN4 15/07/2024 15:29 CANG QUOC CHANH KG View
75 24089538/HCM VIET THUAN 215-02 9918327 XVBZ2 15/07/2024 13:00 KHU TC GO DA (VT) View
76 01153/2024/BTN PHÚ QUÝ PHUQUY PHUQUY 15/07/2024 14:44 CANG PHU QUY BTHUAN View
77 3264.2024/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 15/07/2024 15:21 CANG THACH THOI KG View
78 TTR 2407.120/THA NHÀ BÈ 11 9427419 XVLE7 15/07/2024 08:30 CANG LHD NGHI SON View
79 048/07/24/CVHHNT-VP HEBEI QINHUANGDAO 9482689 VRHW3 15/07/2024 14:24 CANG VPCLBOT 1 View
80 01025/2024/TV.VTU OCEAN UTE 9074925 V7UT5 15/07/2024 14:45 BEN CANG TH THI VAI View
Showing 61 - 80 of 361.744 results
of 18.088