Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 23138693/HCM PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 09/12/2023 15:30 CANG NHA BE (HCM) View
22 23138027/HCM VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 08/12/2023 16:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
23 23138390/HCM HOANG TUAN 69 9511985 3WYX 08/12/2023 15:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
24 23138933/HPG HỢP NHẤT 856 9669292 3WLB9 08/12/2023 16:23 CANG VAT CACH (HP) View
25 23138241/DNI A STAR 9159816 TRAO5 08/12/2023 11:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
26 03771/2023/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 08/12/2023 20:00 CANG VIETSOV PETRO View
27 03764/2023/VTU ARDMORE SEAVANTAGE 9637076 V7CD9 08/12/2023 09:00 CANG CU LAO TAO VT View
28 23138935/HPG TUẤN CƯỜNG 88 9608489 XVLJ9 08/12/2023 16:21 CANG HAI PHONG View
29 020/12/23/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 57 8656477 3WKU 08/12/2023 14:30 CANG CAM RANH(K.HOA) View
30 23138916/HCM PACIFIC 18 7810325 3WDG9 08/12/2023 15:00 CANG SOAI RAP (DT) View
31 23138475/HCM HOANG TRIEU 69 9548093 XVIR 08/12/2023 14:30 CANG NHA BE (HCM) View
32 018/12/23/CVHHNT-BN VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 06/12/2023 11:50 CANG CAM RANH(K.HOA) View
33 23138430/HCM MTT SAISUNEE 9813852 9MRO9 08/12/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
34 23134623/HCM WAN HAI 367 9954462 9V7852 08/12/2023 19:00 CANG CAT LAI (HCM) View
35 23136036/HCM AS SERENA 9335812 5LDH7 08/12/2023 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
36 23137249/HCM KAPITAN AFANASYEV 9130133 5LJB8 08/12/2023 15:30 CANG CONT SPITC View
37 23138061/HCM SITC XINGDE 9927110 VRUS7 08/12/2023 12:00 CANG CAT LAI (HCM) View
38 23136997/HCM OREA 9670107 9HA3953 08/12/2023 11:00 CANG CONT SPITC View
39 23136716/HPG ZHONG GU CHANG CHUN 9938937 BPFN9 08/12/2023 16:16 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
40 23136113/HCM KMTC ULSAN 9131864 DSRD9 09/12/2023 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 21 - 40 of 318.567 results
of 15.929