Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1800502/CVHHQN PETROLIMEX 20 9352585 XVUX9 03/01/2018 14:09 KHU TC GO DA (VT) View
306322 1800333/HCM NHA BE 09 3WIJ7 04/01/2018 09:38 CANG NAM DINH VU View
306323 1800236/HCM VSICO PIONEER 3WTR 03/01/2018 10:06 CANG SON DUONG View
306324 1780560/HCM VINAFCO 26 3WMC9 03/01/2018 10:06 CANG BEN NGHE (HCM) View
306325 1777639/HCM GREEN ACE 9309162 9HOT9 03/01/2018 10:06 CANG CAT LAI (HCM) View
306326 1780160/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 03/01/2018 14:12 CANG CAT LAI (HCM) View
306327 1800339/HCM HAIAN BELL 3WIH7 03/01/2018 10:06 CANG VICT View
306328 1780212/HPG TRIUMPH 9342798 C6WN2 03/01/2018 09:55 TAN CANG HAI PHONG View
306329 00018/2018/PM.VTU Ngọc Minh 27 - BIDV XVSY 03/01/2018 10:20 CANG DAU KHI BINH THUAN View
306330 04/2018-GPRC/AGG HOÀNG MINH 68 XVLS 03/01/2018 09:26 CANG DONG NAI View
306331 1800487/HPG TRƯỜNG XUÂN 36 3WKD9 03/01/2018 09:32 CANG SPCT (HCM) View
306332 1800476/HPG XUAN TUNG 09BLC XVPL 03/01/2018 09:33 CANG HAI PHONG View
306333 01.18.ks/CTO LONG PHÚ 09 XVGJ 03/01/2018 09:41 CANG CAM PHA View
306334 1800479/HPG THANH LIÊM 09 XVWO 03/01/2018 09:02 CANG HAI PHONG View
306335 1800324/HPG HOANG PHUONG 46 9307889 3WIG7 03/01/2018 08:48 CANG VAT CACH (HP) View
306336 1800315/HPG TAN CANG VICTORY XVVD9 03/01/2018 08:30 CANG NHA TRANG(KH) View
306337 1780007/DNI SƠN LỘC 09 XVXJ 03/01/2018 08:48 CANG DONG NAI View
306338 1800367/DNI Khánh Ngọc 18 XVOS 03/01/2018 08:47 CANG DONG NAI View
306339 1800335/DNI Tuấn Hưng 168 XVNJ 03/01/2018 08:47 CANG CUA LO (NG.AN) View
306340 1800417/HCM Dương Đông 18 3WDG9 03/01/2018 09:01 TRA NOC - CAN THO View
Showing 306.321 - 306.340 of 318.507 results
of 15.926