Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 00373/2019/VTU PTSC THAI BINH 9478640 3WGN 31/01/2019 07:00 CANG VIETSOV PETRO View
306322 00381/2019/VTU TC DRAGON 9325166 3WWH7 31/01/2019 15:00 CANG HA LOC (V.TAU) View
306323 00382/2019/VTU PTSC VUNG TAU 9336206 XVKA 31/01/2019 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
306324 00379/2019/PM.VTU HAIAN BELL 9248942 3WIH7 31/01/2019 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306325 00383/2019/VTU TAN CANG 67 9515515 3FCY9 31/01/2019 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
306326 00378/2019/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 31/01/2019 16:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
306327 190043/QNM NGỌC LINH 19-BLC 8666848 XVHO 31/01/2019 16:52 CANG KY HA (Q.NAM) View
306328 190131005/DNG VTB 168 9269312 3WTJ7 31/01/2019 16:56 CANG DA NANG View
306329 38.19.NĐ.KS/CTO ROYAL 36 9600023 XVRN9 01/02/2019 09:06 CANG CAN THO View
306330 19008654/HPG MOL HOPE 9629160 3FSB3 31/01/2019 16:47 CANG DINH VU - HP View
306331 0145-XC/2019/QNN MSC REUNION 9007831 A8YT4 01/02/2019 09:27 CANG QUI NHON(BDINH) View
306332 19010426/HPG GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 31/01/2019 16:34 XANG DAU DINH VU View
306333 19010241/QNH MY AN 1 9060728 XVHS 01/02/2019 08:43 CANG HON GAI View
306334 0144-NĐ/2019/QNN TOÀN THẮNG 68-ALCI 8669010 XVZI 01/02/2019 09:29 CANG QUI NHON(BDINH) View
306335 19008415/HPG BAOHANG 9151412 3FTD7 31/01/2019 16:32 VIP GREEN PORT View
306336 00375/2019/VTU HAI DUONG 18 9583548 XVFJ7 31/01/2019 09:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
306337 00374/2019/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 31/01/2019 10:00 CANG NK MO BACH HO View
306338 00366/2019/PM.VTU BRIGHTON 9332846 2ANQ9 30/01/2019 22:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
306339 00373/2019/PM.VTU NAM PHAT QUEEN 9840374 3WCE7 31/01/2019 13:45 BEN CANG TH THI VAI View
306340 00371/2019/PM.VTU HOANG HAI 68 9571777 XVHN 31/01/2019 11:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
Showing 306.321 - 306.340 of 362.838 results
of 18.142