Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 19013167/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 17/02/2019 17:40 CANG CAT LAI (HCM) View
260302 19010587/HCM GLORY SHANGHAI 9754769 VROS4 17/02/2019 17:40 CANG SP ITC View
260303 19013540/HPG EFES 9197686 3FWF3 17/02/2019 17:26 CANG CHUA VE (HP) View
260304 19013714/HCM JANESIA ASPHALT V 9442160 9V2272 17/02/2019 17:41 HOA DAU LAMTAICHANH View
260305 19013633/HCM OLYMPIA 9765574 V7FC7 17/02/2019 17:41 CANG CAT LAI (HCM) View
260306 19014334/HCM GARDENIA ACE 9542295 D5AG5 17/02/2019 17:42 CANG SPCT (HCM) View
260307 19014486/HCM TAN CANG A5 9168295 TCA5 17/02/2019 17:42 CANG CAT LAI (HCM) View
260308 19014545/HCM THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 17/02/2019 17:42 CANG THANH LE View
260309 19014200/HPG PEGASUS UNIX 9365166 DSPI3 17/02/2019 16:49 GREEN PORT (HP) View
260310 19014538/HPG MINH THÀNH 26 9298442 3WIW 17/02/2019 16:50 NAM NINH View
260311 19014449/HPG VENUS 08 9020132 3EMV3 17/02/2019 16:50 XANG DAU DINH VU View
260312 19014539/HPG DUY PHÁT 68 9610949 DP68 17/02/2019 16:50 CANG HAI PHONG View
260313 19014534/HPG CUU LONG GAS 9143142 3WDW 17/02/2019 16:51 CANG HAI PHONG View
260314 023419/QNI VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 17/02/2019 16:21 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260315 19014493/DNI TRUNG THAO 1818-BLC 9616371 3WHI9 17/02/2019 16:10 CANG GO DAU (P.THAI) View
260316 019 - LA/MTO TRUONG LOC 16 9587714 XVWT 17/02/2019 16:35 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
260317 017/02/19/CVHHNT-BN FERMITA 9223992 LACV6 17/02/2019 17:03 CANG CAM RANH(K.HOA) View
260318 190217008/DNG XUÂN ĐẠT 86-BLC 8649876 XVZC 18/02/2019 05:48 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260319 19013672/HPG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 17/02/2019 16:13 CANG HAI AN View
260320 018/02/19/CVHHNT-BN CAT TUONG 28 9808716 XVFE9 17/02/2019 17:04 CANG NHA TRANG(KH) View
Showing 260.301 - 260.320 of 318.556 results
of 15.928