Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23138241/DNI A STAR 9159816 TRAO5 08/12/2023 11:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
2 03771/2023/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 08/12/2023 20:00 CANG VIETSOV PETRO View
3 03764/2023/VTU ARDMORE SEAVANTAGE 9637076 V7CD9 08/12/2023 09:00 CANG CU LAO TAO VT View
4 23138935/HPG TUẤN CƯỜNG 88 9608489 XVLJ9 08/12/2023 16:21 CANG HAI PHONG View
5 020/12/23/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 57 8656477 3WKU 08/12/2023 14:30 CANG CAM RANH(K.HOA) View
6 23138916/HCM PACIFIC 18 7810325 3WDG9 08/12/2023 15:00 CANG SOAI RAP (DT) View
7 23138475/HCM HOANG TRIEU 69 9548093 XVIR 08/12/2023 14:30 CANG NHA BE (HCM) View
8 018/12/23/CVHHNT-BN VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 06/12/2023 11:50 CANG CAM RANH(K.HOA) View
9 23138430/HCM MTT SAISUNEE 9813852 9MRO9 08/12/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
10 23134623/HCM WAN HAI 367 9954462 9V7852 08/12/2023 19:00 CANG CAT LAI (HCM) View
11 23136036/HCM AS SERENA 9335812 5LDH7 08/12/2023 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
12 23137249/HCM KAPITAN AFANASYEV 9130133 5LJB8 08/12/2023 15:30 CANG CONT SPITC View
13 23138061/HCM SITC XINGDE 9927110 VRUS7 08/12/2023 12:00 CANG CAT LAI (HCM) View
14 23136997/HCM OREA 9670107 9HA3953 08/12/2023 11:00 CANG CONT SPITC View
15 23136716/HPG ZHONG GU CHANG CHUN 9938937 BPFN9 08/12/2023 16:16 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
16 23136113/HCM KMTC ULSAN 9131864 DSRD9 09/12/2023 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
17 23137034/HCM KMTC LAEM CHABANG 9772230 D5MP9 09/12/2023 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
18 23138554/HCM LINTAS BAHARI 23 8630746 PNKI 08/12/2023 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
19 TTR 2312.067/THA THINH AN 888 9551002 3WIQ9 08/12/2023 15:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
20 23136064/HCM MILD ORCHID 9945411 VRVT7 08/12/2023 22:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 318.543 results
of 15.928