Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 1778000/DNI STAR 89 3WDS8 20/12/2017 11:42 CANG GO DAU (P.THAI) View
306342 1208/2017/PM.VTU HUY HOÀNG 18 3WLX9 20/12/2017 10:40 KHU NEO VUNG TAU View
306343 01207/2017/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 20/12/2017 11:41 KHU NEO VUNG TAU View
306344 1777636/HCM WAN HAI 207 9039561 9VHX 20/12/2017 17:30 CANG CAT LAI (HCM) View
306345 00569/2017/VTU HYUNDAI TOKYO 9305673 5BZK3 20/12/2017 11:03 C CAI MEP TCIT (VT) View
306346 1777535/HCM MSC JEANNE 9135638 P3BA7 20/12/2017 16:59 CANG PHU HUU View
306347 1777947/HPG ORIOLE 9441374 V7WH9 20/12/2017 10:41 CANG HAI PHONG View
306348 1777241/HPG VINAFCO 26 3WMC9 20/12/2017 10:35 CANG HAI PHONG View
306349 1777857/CVHHQN PL YUI LAAM 8921664 H3PQ 20/12/2017 10:24 CANG CAI LAN View
306350 1777764/HPG HAIAN TIME XVLV9 20/12/2017 10:29 CANG HAI AN View
306351 1777493/HCM ITHA BHUM 9117131 HSBY2 20/12/2017 16:59 CANG CAT LAI (HCM) View
306352 1777014/HCM PENANG BRIDGE 9470753 3FZD5 20/12/2017 10:06 CANG CAT LAI (HCM) View
306353 1777897/CVHHQN BLUE OCEAN 01 3WSM7 20/12/2017 16:23 CANG HON GAI View
306354 1777874/HCM WESTERN PARIS 9703423 DUHR 20/12/2017 10:04 CANG LOTUS (HCM) View
306355 1776937/HPG HOANG HA STAR 3WEI9 20/12/2017 09:52 CANG HAI PHONG View
306356 1777491/HCM SIMA SAPPHIRE 9330903 S6HK3 20/12/2017 10:05 CANG CAT LAI (HCM) View
306357 91.17.ks/CTO HẢI HÀ 38 HAIHA38 20/12/2017 19:08 CANG CAN THO View
306358 1777856/HCM HAIAN BELL 3WIH7 20/12/2017 10:07 CANG VICT View
306359 1776253/HCM CAPE QUEST 9734159 5BRL4 20/12/2017 10:04 CANG CAT LAI (HCM) View
306360 1777531/CVHHQN THUAN PHAT 17 XVVP 20/12/2017 10:25 NM XI MANG THANGLONG View
Showing 306.341 - 306.360 of 317.418 results
of 15.871