Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 1882096/HCM ADVANCE 9149859 3FTS7 27/10/2018 13:48 CANG CAT LAI (HCM) View
306342 1884416/HPG GUANG HUA 16 9407005 3ENE8 27/10/2018 09:48 HOANG DIEU (HP) View
306343 1884318/CVHHQN LIMCO ASIA 9449364 XVHY 27/10/2018 09:34 CANG CAI LAN View
306344 1885499/DNI HOÀNG HUY 18 8665715 HOANGHUY 27/10/2018 09:56 CANG DONG NAI View
306345 1884976/HCM PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 27/10/2018 13:49 CANG CONT SPITC View
306346 1885054/HCM PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 27/10/2018 13:48 CANG CONT SPITC View
306347 000784/CL/NAN OPEC JOHN 9413030 3WSF7 27/10/2018 09:08 CANG CUA LO (NG.AN) View
306348 1885480/CVHHQN VIET THUAN STAR 9168269 XVRV 27/10/2018 09:07 CANG CAM PHA View
306349 000783/CL/NAN LONG PHU 18 9218703 3WDF9 27/10/2018 09:07 CANG CUA LO (NG.AN) View
306350 02277/2018/VTU TAN CANG 69 9389629 3WMU7 26/10/2018 23:00 CANG TRUONG SA View
306351 1885495/HPG NAM HƯNG 26 8985579 3WLW9 27/10/2018 09:00 CANG DINH VU - HP View
306352 1884887/HCM SABRE TRADER 9817884 9HA4890 27/10/2018 13:49 TAN CANG HIEP PHUOC View
306353 181027001/DNG ĐỨC LỘC 16 9025833 DUCLOC16 27/10/2018 12:09 CANG DA NANG View
306354 357.18.ks/CTO PETROGAS 05 8820171 3WFK 27/10/2018 19:58 CANG CAN THO View
306355 0131818/QNI HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 27/10/2018 08:36 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306356 1885275/HPG VIETSUN PACIFIC 9264219 3WJS9 27/10/2018 08:36 CANG HAI PHONG View
306357 1810.349/NS/THA HAO HUNG 666 9137961 3EUQ7 27/10/2018 09:00 CANG NGHI SON(T.HOA) View
306358 00990/QNN HAO HUNG 66 9145671 3FIQ6 27/10/2018 14:59 CANG QUI NHON(BDINH) View
306359 0131718/QNI TRUNG THẢO 36-BLC 9700598 3WHH9 27/10/2018 07:04 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306360 1810348/NS/THA PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 27/10/2018 09:00 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 306.341 - 306.360 of 350.089 results
of 17.505