Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1800446/QNH WORLD DREAM 9733117 C6BO4 03/01/2018 16:00 CANG NGHI SON(T.HOA) View
306322 1779955/HCM TR ATHOS 9784647 V7IX5 03/01/2018 21:41 CANG CAT LAI (HCM) View
306323 00028/2018/PM.VTU MSC LAUREN 9467407 3FZR5 03/01/2018 17:22 CANG NHA TRANG(KH) View
306324 1780015/HPG ORA BHUM 9145281 S6MB 03/01/2018 15:25 TAN CANG 128 View
306325 00027/2018/PM.VTU PHU DAT 88 9617349 3WCK9 03/01/2018 17:20 CANG SITV (VUNG TAU) View
306326 1779884/HCM AS FIONA 9248930 CQIU8 03/01/2018 16:35 TAN CANG HIEP PHUOC View
306327 1779309/HCM UNI-PRUDENT 9202194 3FZF9 03/01/2018 16:34 CANG CAT LAI (HCM) View
306328 00026/2018/PM.VTU FU QIANG 9115406 V3YG 03/01/2018 17:16 CANG LHD NGHI SON View
306329 1779034/HPG YM INITIATIVE 9319090 A8HX4 03/01/2018 15:14 DINH VU NAM HAI View
306330 1800340/HCM PETROGAS 05 3WFK 03/01/2018 16:38 C CAI MEP TCIT (VT) View
306331 1800251/HCM AULAC FORTUNE 9541277 XVTM9 03/01/2018 21:42 CANG NHA BE (HCM) View
306332 1800069/HPG AS RICCARDA 9449869 CQIX6 03/01/2018 15:13 SAIGON SHIPMARIN View
306333 1779641/HCM SPRINTER 9149861 3FZH7 03/01/2018 16:36 CANG CAT LAI (HCM) View
306334 1800065/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 03/01/2018 15:15 CANG CAT LAI (HCM) View
306335 1800627/QNH VICTORIA 19 3WJU9 03/01/2018 15:04 CANG CAM PHA View
306336 1800068/HPG FSL BUSAN 9248954 V7FH5 03/01/2018 15:02 CANG QUI NHON(BDINH) View
306337 1800463/HCM INGRID C 9546112 V7PJ5 03/01/2018 16:35 CANG QUI NHON(BDINH) View
306338 1800549/HPG THUY AN 16 3WYB 03/01/2018 14:59 CANG HAI PHONG View
306339 00010/2018/VTU HAI LINH 03 XVVF9 04/01/2018 10:01 KHU TC GO DA (VT) View
306340 00025/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 3WKN 03/01/2018 15:46 CANG PV.GAS (V.TAU) View
Showing 306.321 - 306.340 of 318.551 results
of 15.928