Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268441 19093855/HCM ULANGA 9690080 CQBU 30/10/2019 11:30 CANG CAT LAI (HCM) View
268442 19097460/HPG PEARL RIVER BRIDGE 9444986 3FZD7 29/10/2019 16:20 TAN CANG HAI PHONG View
268443 19096388/HTH FPMC B 103 9481647 A8YV6 29/10/2019 16:28 CANG SON DUONG View
268444 19097811/HPG UNI-ACCORD 9130535 VRYW2 29/10/2019 15:25 VIP GREEN PORT View
268445 03455/2019/PM.VTU BLUE SEA 9146558 V7ER2 29/10/2019 09:30 CANG POSCO (VT) View
268446 19097835/HPG PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 29/10/2019 15:08 NAM HAI View
268447 246.19.ĐDDH/CTO HOANG THINH 268 9338668 3WMG 29/10/2019 14:31 DUYEN HAI TRA VINH View
268448 245.19.ĐDDH/CTO VTB 16 9563873 3WEM9 29/10/2019 14:23 DUYEN HAI TRA VINH View
268449 19096707/HPG DERYOUNG SUNFLOWER 9369148 VRCX2 29/10/2019 15:07 CANG CA HA LONG View
268450 19097348/HPG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 29/10/2019 14:24 CANG HAI AN View
268451 2019032/CMU FALCON 15 9815496 XVQO9 29/10/2019 15:32 CUA KHAU SONG DOC View
268452 1910.203/NS/THA HONGSHENG 7 9607605 VRIW6 29/10/2019 15:06 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268453 19097733/HCM NEW ENERGY 9306524 3WLB 29/10/2019 10:27 CANG TAN THUAN 2 View
268454 19097722/HCM NEW ACE 9175822 T3VL2 29/10/2019 11:29 CANG LOTUS (HCM) View
268455 19095126/HCM CSCL LIMA 9386005 VREM7 29/10/2019 11:30 CANG CAT LAI (HCM) View
268456 19097201/HCM BIENDONG TRADER 9336323 3WNH 29/10/2019 17:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
268457 19096443/HCM VINALINES DIAMOND 9330288 3ETI4 30/10/2019 04:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268458 19097815/HPG THÀNH ĐẠT 36 8685129 XVPO 29/10/2019 13:47 CANG HAI PHONG View
268459 19097669/HCM ORIENT MATE 9571430 D8CH 29/10/2019 10:00 CANG NHA BE (HCM) View
268460 19096450/HCM BUXHANSA 9150195 A8TQ5 29/10/2019 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.441 - 268.460 of 361.744 results
of 18.088