Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268441 1896707/HCM ALS VENUS 9525948 9V5905 07/12/2018 16:04 CANG CAT LAI (HCM) View
268442 1897790/HCM WAN HAI 263 9230220 9VDB3 07/12/2018 16:04 CANG CAT LAI (HCM) View
268443 1899105/HCM XIN ZHONG RUI 15 9543835 V3WK4 07/12/2018 16:03 CANG BEN NGHE (HCM) View
268444 02817/2018/VTU TAN CANG 89 9487201 XVWK9 07/12/2018 10:00 CANG NK MO RONG View
268445 02816/2018/VTU HAI DUONG 22 9555852 XVFF7 07/12/2018 15:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
268446 02815/2018/VTU HAI LINH 03 9258351 XVVF9 07/12/2018 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
268447 02810/2018/VTU ROSEANNE 9300544 HPPV 07/12/2018 19:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
268448 1898843/HPG KAISA 9543914 DUCI 07/12/2018 16:18 CANG CHUA VE (HP) View
268449 1898848/HPG MIGHTY BOSS 9300946 HOIT 07/12/2018 16:17 HOANG DIEU (HP) View
268450 181207006/DNG PERTH BRIDGE 9236341 H3OI 07/12/2018 15:46 CANG DA NANG View
268451 1898806/HPG VF GLORY 9486271 3EPI5 07/12/2018 16:17 HOANG DIEU (HP) View
268452 1899083/HPG VP ASPHALT 1 9616383 3WIA9 07/12/2018 16:16 CANG VAT CACH (HP) View
268453 1898662/HCM HOÀNG THIÊN PHÚ 28 9634763 3WDM9 07/12/2018 16:04 CANG LOTUS (HCM) View
268454 1897470/HCM SM HOCHIMINH 9152600 D7SR 07/12/2018 16:04 CANG CAT LAI (HCM) View
268455 1898937/HPG EPIC ST VINCENT 9353981 S6BB2 07/12/2018 15:14 XANG DAU DINH VU View
268456 1898616/HCM PHUC KHANH 9318905 3WNE9 07/12/2018 15:02 CANG BEN NGHE (HCM) View
268457 1898458/HCM VẠN HƯNG 9122320 3WQZ 07/12/2018 15:01 CANG VICT View
268458 1899004/HCM LONG PHU 03 7432331 3WHT9 07/12/2018 14:59 TONG KHO XANG NHA BE View
268459 1897744/HCM GUANGZHOU TRADER 9761449 9HA4350 07/12/2018 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268460 1897468/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 07/12/2018 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.441 - 268.460 of 317.663 results
of 15.884