Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268401 03533/2018/PM.VTU GAS INSPIRATION 9333137 V7TH5 07/12/2018 19:39 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268402 00252/2018/BTN THÀNH ĐẠT 98-BLC 9812028 XVIJ9 07/12/2018 18:26 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
268403 020/12/18/CVHHNT-NT LONG HAI 268 8667127 3WYU 07/12/2018 19:21 CANG NHA TRANG(KH) View
268404 01155/QNN VINALINES DIAMOND 9330288 3ETI4 08/12/2018 17:04 CANG QUI NHON(BDINH) View
268405 1812.043/NS/THA PRIME SANDS 9321641 3WHR7 07/12/2018 20:15 CANG LHD NGHI SON View
268406 02820/2018/VTU PTSC THAI BINH 9478640 3WGN 07/12/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
268407 02821/2018/VTU PACIFIC VUNG TAU 9586942 XVCH7 07/12/2018 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
268408 1812.042/NS/THA FORTUNE 9804992 3WIU7 07/12/2018 20:14 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268409 150.CM.DT/HUE TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 08/12/2018 07:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
268410 03544/2018/PM.VTU TAN KHOA 28 8664943 3WVO 07/12/2018 15:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
268411 02818/2018/VTU CON DAO 10 9024425 condao10 07/12/2018 16:00 CANG CAT LO (BRVT) View
268412 02814/2018/VTU SAO MAI 03 7601671 3WJB 07/12/2018 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
268413 02811/2018/VTU THIEN UNG 01 9447615 3WAA9 07/12/2018 15:00 CANG VIETSOV PETRO View
268414 03543/2018/PM.VTU OOCL GENOA 9613578 VROK9 07/12/2018 10:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268415 1898098/HPG CMA CGM BANGKOK 9265586 CQAF9 07/12/2018 17:24 GREEN PORT (HP) View
268416 87.18.ND.DH/CTO EPIC 09 9489857 XVMF9 07/12/2018 17:19 DUYEN HAI TRA VINH View
268417 1898927/HPG TAN CANG PIONEER 9141041 3WLM9 07/12/2018 17:16 CANG HAI PHONG View
268418 1898911/DNI PRIME SENATOR 8907589 3EIL8 07/12/2018 17:10 CANG NHON TRACH View
268419 1897496/HPG HEUNG-A SARAH 9698379 3ELR4 07/12/2018 17:12 TAN CANG HAI PHONG View
268420 1897770/HCM WAN HAI 265 9230232 9VDB4 07/12/2018 17:04 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.401 - 268.420 of 317.658 results
of 15.883