Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23134446/HCM SINAR SUNDA 9866469 9V6682 04/12/2023 04:00 CANG CAT LAI (HCM) View
2 231203004/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 03/12/2023 14:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 231203002/DNG MIYUNHE 9228772 H3YW 03/12/2023 08:56 CANG DA NANG View
4 23136553/HCM LANG MAS III 8622854 JVBG2 03/12/2023 09:20 CANG CAT LAI (HCM) View
5 231203001/DNG SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 03/12/2023 08:48 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 23132342/HCM MAERSK NACKA 9893864 D5VC8 03/12/2023 14:40 CANG CAT LAI (HCM) View
7 02676/2023/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 03/12/2023 15:05 KHU NEO VUNG TAU View
8 02675/2023/PM.VTU ONE CRANE 9741401 H9NL 03/12/2023 14:05 C CAI MEP TCIT (VT) View
9 23136406/HPG SENDAI TRADER 9397107 D7HW 03/12/2023 11:13 TAN CANG HAI PHONG View
10 23135454/HPG TS HAKATA 9947665 V7A6216 03/12/2023 14:20 VIP GREEN PORT View
11 23136097/HCM TAN AN 01 9509889 XVWA 03/12/2023 14:30 CANG NHA BE (HCM) View
12 23136151/HCM SITC HAKATA 9253179 VRLN2 02/12/2023 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
13 23135455/HCM TIGER LIANYUNGANG 9543122 VRUP3 02/12/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
14 23135397/HCM SITC CHANGMING 9941051 VRVD8 02/12/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
15 4146.2023/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 03/12/2023 14:27 CANG THACH THOI KG View
16 03722/2023/VTU HAI DUONG 18 9583548 XVFJ7 03/12/2023 15:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
17 03721/2023/VTU PVT ELENA 9416795 3E2485 04/12/2023 00:00 KHU NEO VUNG TAU View
18 23136744/HCM NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 04/12/2023 04:00 NM XI MANG HA LONG View
19 23136562/HCM KYRA 9333280 5LMW6 03/12/2023 20:00 CANG NHA BE (HCM) View
20 23134530/HCM WAN HAI 287 9871347 9V6506 03/12/2023 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 317.670 results
of 15.884