Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 23110735/DNI GOLDSTAR SHINE 9279707 D7WC 24/09/2023 16:06 CANG VEDAN(DONG NAI) View
22 23110809/CVHHQN KEN HOU 9293882 HOIK 24/09/2023 22:42 CANG CAM PHA View
23 23110677/CVHHQN BUFFALO 9583160 5LEJ9 24/09/2023 22:38 CANG CAM PHA View
24 02126/2023/PM.VTU VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 25/09/2023 03:00 CANG QT CAI MEP View
25 02127/2023/PM.VTU YM WISH 9684641 VROC3 25/09/2023 02:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
26 02125/2023/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 25/09/2023 03:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
27 02124/2023/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 25/09/2023 02:00 KHU NEO VUNG TAU View
28 02123/2023/PM.VTU OOCL BERLIN 9622605 VRLN5 24/09/2023 18:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
29 044/02/23/CVHHNT-BN VENUS GAS 9136759 3EUH4 24/09/2023 16:08 CANG CAM RANH(K.HOA) View
30 0898nđ/2023/QNN HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 24/09/2023 21:32 CANG QUI NHON(BDINH) View
31 02910/2023/VTU HAI DUONG 12 9369631 XVHV7 24/09/2023 20:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
32 02909/2023/VTU HAI DUONG 39 9752541 XVGK7 24/09/2023 20:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
33 23109258/HPG WAN HAI 307 9237096 S6DT8 24/09/2023 20:55 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
34 23110198/QNH QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 24/09/2023 21:00 CANG CAI LAN View
35 23110852/HTH TONY SMITH 9576569 V7UZ8 24/09/2023 20:05 CANG VUNG ANG(HTINH) View
36 0172223/QNI EIHWAZ 9729544 5LKF5 24/09/2023 19:39 Cảng Dung Quất View
37 23110484/HCM GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 24/09/2023 15:30 CANG PACIFIC PETRO View
38 221.23.NĐ.KS/CTO CHÂU THÀNH SHIP 36 8664888 XVAZ9 24/09/2023 11:48 CANG CAN THO View
39 221.23.NĐ.KS/CTO LONG PHU 18 9218703 3WDF9 24/09/2023 10:51 CANG CAN THO View
40 02122/2023/PM.VTU CHASTINE MAERSK 9219800 9V6205 24/09/2023 19:00 CANG QT CAI MEP View
Showing 21 - 40 of 306.350 results
of 15.318