Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284961 1824764/CVHHQN TRUNG DUNG 09 3WHN9 13/04/2018 17:36 CANG CAM PHA View
284962 1823873/HCM THORCO LOHAS 9742429 3EDQ3 13/04/2018 17:45 CANG LOTUS (HCM) View
284963 1824792/CVHHQN Trọng Anh 45 XVSX 13/04/2018 20:26 CANG HON GAI View
284964 1824492/HCM PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 14/04/2018 09:10 CANG CONT SPITC View
284965 1824785/HPG HAI HA 668 3WEC9 13/04/2018 16:44 CANG HAI PHONG View
284966 1824050/DNI NO. 3 HEUNG-A PIONEER 9438925 VRFA5 13/04/2018 16:41 CTY VOPAK VN View
284967 00930/2018/PM.VTU UNI HARMONY 9775165 VRPU6 13/04/2018 17:15 CANG THEP MIEN NAM View
284968 1823752/HCM NORDCLAIRE 9744673 9HA4208 13/04/2018 17:53 CANG CAT LAI (HCM) View
284969 1824728/HPG SOUTHERN WEALTH 3WKW9 13/04/2018 16:37 CANG HAI PHONG View
284970 1824726/HPG BLUE OCEAN 01 3WSM7 13/04/2018 16:24 CANG HAI PHONG View
284971 1822782/HCM SM HOCHIMINH 9152600 D7SR 13/04/2018 17:53 CANG CAT LAI (HCM) View
284972 1823597/HPG AFFLUENT OCEAN 9162320 3FGS7 13/04/2018 16:09 DAP View
284973 1824682/HCM TUAN DUNG 26 3WNU9 13/04/2018 17:53 CANG SPCT (HCM) View
284974 180413005/DNG TRUNG THẢO 36-BLC 3WHH9 13/04/2018 16:14 CANG DA NANG View
284975 1824719/HPG TAY SON 1 XVFS 13/04/2018 16:01 HOANG DIEU (HP) View
284976 00929/2018/PM.VTU THÀNH PHÁT 03 3WRE 13/04/2018 16:09 CANG PHU MY (V.TAU) View
284977 1824699/DNI Hải Đạt 36 XVLX 13/04/2018 20:02 CANG DONG NAI View
284978 1824732/HPG Châu Thành Ship 36 XVAZ9 13/04/2018 15:53 CANG HAI PHONG View
284979 1824721/HPG TUAN CUONG 88 XVLJ9 13/04/2018 15:53 CANG HAI PHONG View
284980 1822889/HCM BAHAMIAN EXPRESS 9426324 ZDJP4 13/04/2018 17:47 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 284.961 - 284.980 of 306.334 results
of 15.317