Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284961 01226/2019/vtu RICH MIGHTY 9374662 9LU2677 07/04/2019 13:00 CANG DONG XUYEN View
284962 01229/2019/VTU POLESTAR 9140293 T2JD5 08/04/2019 12:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
284963 19031145/HCM DYNAMIC OCEAN 18 9616711 3WCW9 07/04/2019 11:54 CANG SOAI RAP (DT) View
284964 1904.039/NS/THA HAO HUNG 666 9137961 3EUQ7 07/04/2019 12:52 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284965 1904.038/NS/THA DAI TAY DUONG 36 9608623 3WEG9 07/04/2019 12:52 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284966 19031189/HTH NEW ENERGY 9306524 3WLB 07/04/2019 15:32 CANG SON DUONG View
284967 1904.037/NS/THA MINH TRƯỜNG 18 9586992 XVZT 07/04/2019 12:51 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284968 19030970/QNH ORIENTAL BREEZE 9797709 3FBH8 07/04/2019 11:46 CANG CAI LAN View
284969 0381-XC/2019/QNN FUTURE 9149847 3FSC7 07/04/2019 17:33 CANG QUI NHON(BDINH) View
284970 19030572/HPG SUNNY ROSE 9738765 3ERV3 07/04/2019 10:31 GREEN PORT (HP) View
284971 19030659/DNI AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 07/04/2019 15:57 CANG DONG NAI View
284972 19031167/HPG HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 07/04/2019 10:30 CANG HAI PHONG View
284973 19031086/HPG PETROGAS 05 8820171 3WFK 07/04/2019 10:29 CANG THANG LONG GAS View
284974 19030836/HCM FORTUNE 9804992 3WIU7 07/04/2019 10:54 CANG SPCT (HCM) View
284975 19031080/HPG VENUS 09 9005118 3FKY4 07/04/2019 10:28 XANG DAU DINH VU View
284976 19031014/HCM XIANG TONG 9 9532123 9LU2569 07/04/2019 10:53 CANG BEN NGHE (HCM) View
284977 0380-NĐ/2019/QNN PHUC HUNG 01 9593024 3WHX9 07/04/2019 17:33 CANG QUI NHON(BDINH) View
284978 68.19.ND.DH/CTO THUẬN HẢI TK-1 + THUAN HAI SL-1 8995403 XVXU9 07/04/2019 09:46 DUYEN HAI TRA VINH View
284979 19029525/HPG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 07/04/2019 10:31 TAN CANG HAI PHONG View
284980 19031169/HPG ĐẠI NGHĨA 09 8989903 3WHK 07/04/2019 10:29 CANG HAI PHONG View
Showing 284.961 - 284.980 of 350.089 results
of 17.505