Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 000286/CL/NAN PHUC KHANH 3WNE9 21/02/2018 15:58 CANG CUA LO (NG.AN) View
268462 1811586/HCM JAYA OCEAN 9726839 9V2957 21/02/2018 16:47 HOA DAU LAMTAICHANH View
268463 1809573/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 21/02/2018 15:57 PTSC DINH VU View
268464 1810485/HCM VLADIVOSTOK 9149823 H8BF 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268465 1811568/CVHHQN DANSAS 9687708 D5HP2 22/02/2018 06:33 CANG CAI LAN View
268466 1811591/HCM NORDCLAIRE 9744673 9HA4208 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268467 000285/CL/NAN NHA BE 09 3WIJ7 21/02/2018 15:42 CANG CUA LO (NG.AN) View
268468 1811633/HCM PETROLIMEX 09 9359624 3WPG 21/02/2018 16:55 TONG KHO XANG NHA BE View
268469 1811565/HPG CUU LONG GAS 3WDW 21/02/2018 15:32 CANG HAI PHONG View
268470 1808482/HPG VINAFCO 28 3WTG 21/02/2018 15:32 CANG HAI PHONG View
268471 00455/2018/PM.VTU SEASPAN YANGTZE 9630389 VRNA8 21/02/2018 16:47 C CAI MEP TCIT (VT) View
268472 1811593/HPG HAI NAM STAR 9545742 XVIC 21/02/2018 15:13 CANG HAI PHONG View
268473 1810478/HCM CAPE QUEST 9734159 5BRL4 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268474 1809906/HCM MOL HORIZON 9629158 3EVD8 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268475 1810486/HPG MAERSK ATLANTIC 9175808 VRDG6 21/02/2018 15:01 VIP GREEN PORT View
268476 1811606/HPG Trọng Anh 45 XVSX 21/02/2018 15:00 CANG HAI PHONG View
268477 1811758/HPG Đông Dương 18 - ALCI 3WDV9 21/02/2018 15:00 CANG HAI PHONG View
268478 00454/2018/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 21/02/2018 16:48 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268479 00214/2018/VTU GIA LONG 222 XVXQ9 21/02/2018 14:53 CANG NHA TRANG(KH) View
268480 1811486/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 21/02/2018 14:46 HAI DANG (CELL GAS) View
Showing 268.461 - 268.480 of 284.978 results
of 14.249