Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260361 057518/QNI PV OIL DELTA XVFC 15/05/2018 21:30 Cảng Dung Quất View
260362 057418/QNI HÙNG MẠNH 09 XVAU 15/05/2018 21:29 Cảng Dung Quất View
260363 00748/2018/VTU ĐỨC NAM 01 XVLI 15/05/2018 20:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260364 00747/2018/VTU TIEN THANH 26 9627071 3WDU9 15/05/2018 18:47 CANG PHU MY (V.TAU) View
260365 1833022/HPG DAI DUONG 01 3WQG 16/05/2018 08:03 CANG HAI PHONG View
260366 00746/2018/VTU CMA CGM MEDEA 9299800 FMFR 15/05/2018 18:46 CANG QT CAI MEP View
260367 1833082/CVHHQN VIET THUAN 235-03 3WOZ 15/05/2018 18:03 CANG CAM PHA View
260368 1833025/CVHHQN NAM KHANH 88 XVWS 15/05/2018 17:46 CANG CAM PHA View
260369 1832968/CVHHQN PETROLIMEX 14 3WXE 16/05/2018 08:59 CANG HON GAI View
260370 1833079/CVHHQN VTB 168 3WTJ7 15/05/2018 17:46 CANG CAM PHA View
260371 180515002/DNG ĐỨC LỘC 16 DUCLOC16 15/05/2018 18:53 CANG DA NANG View
260372 1831694/HCM SITC GUANGDONG 9700952 VRNQ6 15/05/2018 17:33 CANG CAT LAI (HCM) View
260373 00745/2018/VTU CON DAO 09 CONDAO09 15/05/2018 17:13 CANG CAT LO (BRVT) View
260374 1833048/QNH TRƯỜNG XUÂN 18 3WVI 16/05/2018 09:00 CANG HON GAI View
260375 1829531/HCM WAN HAI 282 9182021 9VJM6 15/05/2018 17:21 CANG CAT LAI (HCM) View
260376 00744/2018/VTU Hoàng Phúc 27 HP27 15/05/2018 17:14 CANG CAT LO (BRVT) View
260377 1833018/HPG VICTORIA 19 3WJU9 15/05/2018 17:16 CANG HAI PHONG View
260378 01254/2018 IVY UNICORN 9514080 V7YJ9 15/05/2018 17:09 CANG SCC-VN THI VAI View
260379 1832966/CVHHQN VANDON SEA 9217814 T3VJ2 15/05/2018 17:19 CANG CAM PHA View
260380 1831336/HCM DONGJIN VOYAGER 9802011 D7SB 15/05/2018 17:21 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 260.361 - 260.380 of 284.971 results
of 14.249