Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 1832791/HPG BAOHANG 9151412 3FTD7 16/05/2018 10:18 DINH VU NAM HAI View
260322 1832058/HPG BELLA J 9104512 P3MT9 16/05/2018 10:20 TAN CANG HAI PHONG View
260323 1831528/HCM PADIAN 3 9162435 3FQZ7 16/05/2018 10:03 CANG CAT LAI (HCM) View
260324 1833120/HCM ALESSANDRA BOTTIGLIERI 9239460 IBAF 16/05/2018 10:03 CANG NHA BE (HCM) View
260325 1831286/HCM OPHELIA 9765586 V7DF6 16/05/2018 10:03 TAN CANG HIEP PHUOC View
260326 1832648/HPG LEOPARD 9144146 D5DV3 16/05/2018 10:06 PTSC DINH VU View
260327 00751/2018/VTU PVT Mercury 3WIN9 16/05/2018 10:54 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260328 01257/2018/PM.VTU MAERSK SEMARANG 9330070 D5MK9 16/05/2018 11:23 TANCANG CAI MEP TVAI View
260329 1833143/HCM VIỆT PHÚC 02 XVYG 16/05/2018 10:08 CANG SPCT (HCM) View
260330 057618/QNI LONG PHÚ 09 XVGJ 16/05/2018 09:46 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260331 00415/QNN HA MINH 189 3WJO 16/05/2018 09:41 NAM NINH View
260332 145.18.KS/CTO TRUNG HƯNG 01 XVXU 16/05/2018 13:47 CANG CAN THO View
260333 1831602/HCM GLORY SHANGHAI 9754769 VROS4 16/05/2018 09:42 TAN CANG HIEP PHUOC View
260334 1833093/CVHHQN GUO TOU 106 9646558 BIBI3 16/05/2018 09:36 CANG CAM PHA View
260335 1833087/CVHHQN MINH NAM 07 3WBP 16/05/2018 09:38 CANG CAM PHA View
260336 1833121/HCM TUAN DUNG 25 XVVZ 16/05/2018 10:03 CANG SPCT (HCM) View
260337 1832979/HCM BINH AN VICTORIA 3WEY9 16/05/2018 10:03 CANG Z (HO CHI MINH) View
260338 1832732/CVHHQN Trọng Anh 45 XVSX 16/05/2018 09:31 CANG HON GAI View
260339 180516001/DNG LONG PHÚ 11 3WEC7 16/05/2018 10:30 PHAO MY KHE View
260340 1832805/HPG HAIAN TIME XVLV9 16/05/2018 09:27 CANG HAI AN View
Showing 260.321 - 260.340 of 284.963 results
of 14.249