Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 000119/ĐT/NAN LAMHONG99 9619634 XVEB 12/09/2018 14:35 CANG BEN THUY NA View
268482 000666/CL/NAN NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 12/09/2018 14:36 CANG CUA LO (NG.AN) View
268483 1870403/HCM HIỀN ANH 668 9795165 3WOG9 12/09/2018 16:14 CANG SPCT (HCM) View
268484 1870538/DNI PHƯƠNG NAM 57 8656477 3WKU 12/09/2018 14:29 CANG GO DAU (P.THAI) View
268485 00829/QNN TONG CHENG 702 9621728 BYGG 12/09/2018 14:42 CANG QUI NHON(BDINH) View
268486 1870401/HPG VINALINES PIONEER 9167514 3WPJ 12/09/2018 14:32 CANG TRANSVINA (HP) View
268487 1870402/DNI PETROGAS 05 8820171 3WFK 12/09/2018 14:30 CANG GO DAU (P.THAI) View
268488 01711/2018/VTU PTSC RESEARCHER 8930419 3WJZ 12/09/2018 10:00 CANG VINA OFFSHORE View
268489 1870281/HCM MITO 9587788 3EXD2 12/09/2018 14:57 CANG LOTUS (HCM) View
268490 1870550/HCM THUY AN 16 8667232 3WYB 12/09/2018 14:57 CANG Z (HO CHI MINH) View
268491 1870556/HPG HAI PHUONG 102 9368807 3WNF8 12/09/2018 14:18 CANG CA HA LONG View
268492 1870608/HPG Vũ Gia 15 9581746 3WAX9 12/09/2018 14:12 CANG HAI PHONG View
268493 1870579/HPG Thái Thụy 88 8666329 XVYI 12/09/2018 13:58 CANG HAI PHONG View
268494 1868701/DNI GOLDEN PIONEER 9421594 V7DB7 12/09/2018 15:55 CANG GO DAU (P.THAI) View
268495 1870191/DNI SURYA RATNA 7 + SURYA MAKMUR 17 9399181 9V6936 12/09/2018 15:55 CANG GO DAU (P.THAI) View
268496 1870017/HTH TRANSCO STAR 9164172 3WVH 12/09/2018 11:38 CANG SON DUONG View
268497 180992/CVHHQNa KOOKYANG SINGAPORE 9354234 DSRH5 12/09/2018 11:26 CANG CHU LAI View
268498 02533/2018/PM.VTU HAIAN SONG 9236585 3WNF9 12/09/2018 09:40 C CAI MEP TCIT (VT) View
268499 02532/2018/PM.VTU SMART LISA 9696840 VRNX2 12/09/2018 09:30 CANG POSCO (VT) View
268500 1870511/DNI SƠN LỘC 09 9578189 XVXJ 12/09/2018 11:21 CANG DONG NAI View
Showing 268.481 - 268.500 of 306.334 results
of 15.317