Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 24/2018-GPRC/AGG NASHICO 01 XVLW 21/02/2018 10:10 CANG MY THOI (AG) View
268482 23/2018-GPRC/AGG NASHICO 02 XVTN 21/02/2018 10:08 CANG MY THOI (AG) View
268483 180221001/DNG MAERSK WOLGAST 9410301 D5PY9 21/02/2018 09:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268484 000284/CL/NAN TRUONG AN 26 XVLD 21/02/2018 09:50 CANG CUA LO (NG.AN) View
268485 1811623/HPG CONG THANH 189 3WIV 21/02/2018 09:53 CANG HAI PHONG View
268486 1810352/HPG TRƯỜNG XUÂN 18 3WVI 21/02/2018 09:36 CANG HAI PHONG View
268487 1807486/HCM PROTOSTAR N 9360257 C4TF2 21/02/2018 14:58 CANG CAT LAI (HCM) View
268488 1811561/HPG LONG PHU 04 XVLR 21/02/2018 09:33 XANG DAU THUONG LY View
268489 00128/QNN TAN BINH 134 9236858 3WUN9 21/02/2018 15:23 CANG QUI NHON(BDINH) View
268490 1811601/HCM THANH DAT 18 BLC 3WWP 21/02/2018 14:56 CANG SPCT (HCM) View
268491 1810426/HCM MARCONNECTICUT 9343675 V2CO6 21/02/2018 14:57 TAN CANG HIEP PHUOC View
268492 55.18.ks/CTO LONG PHU 03 XVLP 21/02/2018 09:27 CANG CAN THO View
268493 000077/ĐT/NAN VIET TRUNG 45 3WYW 21/02/2018 08:48 CANG BEN THUY NA View
268494 005/CMU BINH AN VALIANT 3WRP9 21/02/2018 08:55 CUA KHAU SONG DOC View
268495 09.ĐT/QBH DONG HAI 36 XVYN 21/02/2018 08:34 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
268496 1811594/HCM BICH THANH 28 3WYK9 21/02/2018 08:10 NM XI MANG HA LONG View
268497 1800784/HCM TS TAICHUNG 9359727 BICQ 21/02/2018 14:58 CANG CAT LAI (HCM) View
268498 018518/QNI NHÀ BÈ 06 3WMT9 21/02/2018 07:29 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268499 018418/QNI OCEANUS 9 3WKB9 20/02/2018 21:28 Cảng Dung Quất View
268500 018318/QNI LONG PHU 18 3WDF9 20/02/2018 21:27 CANG DQUAT-BEN PHAO View
Showing 268.481 - 268.500 of 284.953 results
of 14.248