Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 1832732/CVHHQN Trọng Anh 45 XVSX 16/05/2018 09:31 CANG HON GAI View
260342 180516001/DNG LONG PHÚ 11 3WEC7 16/05/2018 10:30 PHAO MY KHE View
260343 1832805/HPG HAIAN TIME XVLV9 16/05/2018 09:27 CANG HAI AN View
260344 00750/2018/VTU Nghĩa Thành 27 NT27 16/05/2018 09:42 CANG CAT LO (BRVT) View
260345 1833137/HPG NAM CƯỜNG 8888 3WCF9 16/05/2018 09:27 CANG HAI PHONG View
260346 000426/CL/NAN PTS HAI PHONG 02 XVCX 16/05/2018 09:10 CANG CUA LO (NG.AN) View
260347 1833160/DNI NGHIA HAI 02 3WHH 16/05/2018 12:47 CANG DONG NAI View
260348 1832983/HPG OLIVIA 9634672 CQIZ9 16/05/2018 09:03 VIP GREEN PORT View
260349 1833155/HPG NGHI SON 01 XVKH 16/05/2018 09:02 CANG HAI PHONG View
260350 01256/2018/PM.VTU THANH DAT 02-BLC XVRY 16/05/2018 09:04 C PHU MY 2.1; 2.2-VT View
260351 1833135/HPG ĐẠI NGHĨA 89 - BLC XVQN 16/05/2018 09:02 CANG VAT CACH (HP) View
260352 1833133/CVHHQN THANH LIEM 08 3WAI9 16/05/2018 08:55 CANG DONG NAI View
260353 26.đt/QBH BINH PHUONG 68 NA2451 16/05/2018 08:48 CANG SONG GIANH View
260354 00414/QNN NHÀ BÈ 06 3WMT9 16/05/2018 09:42 CANG QUI NHON(BDINH) View
260355 1832963/HCM LONGHUNG 3 9452816 3WFJ7 16/05/2018 08:13 CANG NHA BE (HCM) View
260356 057518/QNI PV OIL DELTA XVFC 15/05/2018 21:30 Cảng Dung Quất View
260357 057418/QNI HÙNG MẠNH 09 XVAU 15/05/2018 21:29 Cảng Dung Quất View
260358 00748/2018/VTU ĐỨC NAM 01 XVLI 15/05/2018 20:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260359 00747/2018/VTU TIEN THANH 26 9627071 3WDU9 15/05/2018 18:47 CANG PHU MY (V.TAU) View
260360 1833022/HPG DAI DUONG 01 3WQG 16/05/2018 08:03 CANG HAI PHONG View
Showing 260.341 - 260.360 of 284.966 results
of 14.249