Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 02463/2019/PM.VTU ROME TRADER 9509645 A8VJ5 09/08/2019 14:30 CANG SITV (VUNG TAU) View
260342 02928/2019/vtu TAN CANG 66 9334131 3WXO7 09/08/2019 22:00 CANG VIETSOV PETRO View
260343 02466/2019/PM.VTU RUI HAI 1 9178070 T8A2559 09/08/2019 15:30 CANG QUOC TE THI VAI View
260344 02467/2019/PM.VTU KM MT.JADE 9359545 A8QP7 09/08/2019 16:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
260345 19071847/HCM PRINCE RIVER 7908718 3WZB 09/08/2019 17:52 CANG NHA BE (HCM) View
260346 19071752/TBH GLENDA MEGAN 9470911 A8SY6 09/08/2019 17:34 CANG DIEM DIEN View
260347 00350/2019/BTN HTK LUCKY 9281944 3WYO9 09/08/2019 17:36 CANG NDIEN VINHTAN 2 View
260348 19071957/CVHHQN NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 10/08/2019 06:17 CANG HON GAI View
260349 19071676/HCM EDWINE OLDENDORFF 9717668 9HA4167 10/08/2019 08:50 CANG LOTUS (HCM) View
260350 19071751/HPG GOLDEN OCEAN 26 9352676 XVDT 10/08/2019 09:08 CANG HAI PHONG View
260351 19071657/HCM PROSPER 9159268 JVSW5 09/08/2019 17:52 CANG VICT View
260352 19071883/CVHHQN KUN YI 9646807 3EVZ9 10/08/2019 06:18 CANG CAI LAN View
260353 19071757/HCM JIU FENG LING 9505443 BRNW 10/08/2019 08:50 CANG TAN THUAN 2 View
260354 19071958/HPG TRUONG AN 26 8669539 XVLD 10/08/2019 09:06 CANG HAI PHONG View
260355 19071941/HCM ĐẠI DƯƠNG 16 8665351 3WWR 09/08/2019 17:30 CANG SPCT (HCM) View
260356 19071418/HPG Nhật Tân 09 9571789 3WZC 10/08/2019 09:04 CANG HAI PHONG View
260357 000606/2019/CL/NAN VIỆT THUẬN OCEAN 9330094 XVFX7 09/08/2019 16:57 CANG CUA LO (NG.AN) View
260358 190810001/DNG FUTURE 9149847 3FSC7 09/08/2019 17:27 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260359 19070499/HCM GUANGZHOU TRADER 9761449 9HA4350 09/08/2019 17:30 CANG CAT LAI (HCM) View
260360 190809005/DNG IRENES ROSE 9363417 C6DU4 09/08/2019 17:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 260.341 - 260.360 of 342.696 results
of 17.135