Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 1800478/HPG GAS NIRVANA 9140607 3EGH8 03/01/2018 14:44 CANG HON GAI View
306342 00009/2018/VTU THOR FUTURE 9326146 HSB6314 03/01/2018 15:06 CANG NK MO BACH HO View
306343 1800435/HPG WAN HAI 266 9233636 9VDB5 03/01/2018 14:44 CANG CAM PHA View
306344 1800586/QNH QUANG VINH 68 3WCV9 03/01/2018 14:19 CANG CAM PHA View
306345 1800152/CVHHQN PEACE STAR 3WOK 03/01/2018 14:20 CANG CAM PHA View
306346 1800392/HCM HONY WORLD 9583835 VRKO7 03/01/2018 14:12 KHU TC GO DA (VT) View
306347 1779380/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 03/01/2018 14:12 CANG CAT LAI (HCM) View
306348 1800497/DNI MACALLAN 16 + RAUSAN 9804667 9WRZ6 03/01/2018 14:09 CANG Z (HO CHI MINH) View
306349 00024/2018/PM.VTU TRUNG DŨNG STAR XVKQ 04/01/2018 11:06 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306350 1800057/HCM O.M. IRIDIUM 9337030 A8PN7 04/01/2018 11:23 CANG PHU HUU View
306351 1800368/CVHHQN PL YUI LAAM 8921664 H3PQ 03/01/2018 12:08 CANG CAI LAN View
306352 001118/QNI TRUNG THẢO 36-BLC 3WHH9 03/01/2018 10:55 Cảng Dung Quất View
306353 00023/2018/PM.VTU Hoàng Bảo 88 XVXR 03/01/2018 22:12 CANG DINH VU - HP View
306354 00022/2018/PM.VTU HOÀNG THANH 35 - ALCI 3WGR 03/01/2018 21:09 CANG PTSC (VUNG TAU) View
306355 1800544/HCM MEKONGTRANS 01 XVKK 03/01/2018 13:51 TONG KHO XANG NHA BE View
306356 1800499/HCM THUAN PHAT 88 3WMY 03/01/2018 10:47 CANG SPCT (HCM) View
306357 00007/2018/VTU PV ALLIANCE 3WAS 03/01/2018 10:52 CANG PV.GAS (V.TAU) View
306358 1800432/HCM PRIME SKY 9321639 3FUI3 03/01/2018 14:11 CANG LHD NGHI SON View
306359 00021/2018/PM.VTU STAR 89 3WDS8 04/01/2018 07:18 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306360 00006/QNN HOLANDIA 9312169 V20V5 03/01/2018 10:36 CANG MO RONG DOI TAY View
Showing 306.341 - 306.360 of 318.550 results
of 15.928