Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 02887/2018/VTU ATHENS BRIDGE 9409053 3FAQ3 15/12/2018 14:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
268482 02889/2018/VTU HAI DUONG 12 9746504 3WXD7 15/12/2018 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
268483 03639/2018/PM.VTU NAM KHANH 36 8664905 XVOL 15/12/2018 14:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
268484 18101571/HPG WHITE TOMONY 9695810 H8NP 15/12/2018 15:34 HOANG DIEU (HP) View
268485 000914/CL/NAN NAM KHANH 88 8667000 XVWS 15/12/2018 15:24 CANG CUA LO (NG.AN) View
268486 18101584/HCM BERGAMOT ACE 9403281 ZGAS5 15/12/2018 17:38 CANG SPCT (HCM) View
268487 181215003/DNG SILVER SHADOW 9192167 C6FN6 15/12/2018 15:42 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268488 18101634/HPG CAPE FORTIUS 9734147 5BQC4 15/12/2018 15:36 VIP GREEN PORT View
268489 1898883/HPG PACITA 9275103 CQAC 15/12/2018 15:35 TAN CANG 128 View
268490 18101435/DNI SAI GON GAS 9143130 XVOV 15/12/2018 15:05 CANG GO DAU (P.THAI) View
268491 18101312/HCM SITC GUANGDONG 9700952 VRNQ6 15/12/2018 17:38 CANG CAT LAI (HCM) View
268492 18101580/HCM DAISY 9273806 D5AH4 15/12/2018 17:36 CANG TAN THUAN 2 View
268493 18100808/HPG OTANA BHUM 9338319 9VJD9 15/12/2018 15:34 DINH VU NAM HAI View
268494 18100766/HPG SKY HOPE 9595797 3EVC9 15/12/2018 15:33 NAM HAI View
268495 119.2018/KGG.HC NACC ITACA 9615860 HP8634 15/12/2018 14:49 CANG BINH TRI (KG) View
268496 18101550/CVHHQN PHUC HOANG 28 9588548 XVID 15/12/2018 15:41 CANG HON GAI View
268497 18101621/HPG PETROGAS 05 8820171 3WFK 15/12/2018 15:25 HAI DANG (CELL GAS) View
268498 18101107/HCM DA YANG BAI LI 9607978 BHUU 15/12/2018 14:40 CANG LOTUS (HCM) View
268499 18101307/HCM PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 15/12/2018 14:40 TONG KHO XANG NHA BE View
268500 18101363/HCM THANH CONG 36 9557460 3WAN 15/12/2018 14:40 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 268.481 - 268.500 of 318.539 results
of 15.927