Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22044873/CVHHQN KHOI 9550163 V7NN4 25/05/2022 17:37 CANG HON GAI View
2 01595/2022/VTU VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 26/05/2022 05:00 KHU NEO VUNG TAU View
3 00716/2022/TV.VTU VANDON OAK 9159373 T3XS2 25/05/2022 14:40 CANG PTSC (VUNG TAU) View
4 00721/2022/TV.VTU ORIENTAL EOS 9511234 5LEB2 25/05/2022 17:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
5 00719/2022/TV.VTU S.SAHAMIT 3 9131682 HSB7555 25/05/2022 16:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
6 22042089/HCM JJ SUN 9406831 VRFO6 25/05/2022 16:45 CANG CAT LAI (HCM) View
7 22044433/HCM WAN HAI 287 9871347 9V6506 25/05/2022 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
8 22040452/HCM MAERSK JABAL 9343077 9V5003 26/05/2022 06:30 CANG CAT LAI (HCM) View
9 22045012/HCM AULAC BELLA 9352066 XVWB9 25/05/2022 19:00 CANG NHA BE (HCM) View
10 22042816/HCM UNI-POPULAR 9202209 3FZG9 26/05/2022 06:30 CANG CAT LAI (HCM) View
11 22044930/CVHHQN MCC NANJING 9740653 TCA4232 25/05/2022 14:17 CANG CAI LAN View
12 22045150/CVHHQN NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 25/05/2022 14:49 CANG HON GAI View
13 41.22.XC.KS/CTO TRI PUTRA JAYA 2 0 YC4547 25/05/2022 16:42 CANG TAN CANG CAI CUI View
14 22045133/DNI SUN SIRIUS 9902524 3FNA8 25/05/2022 16:57 CTY VOPAK VN View
15 22044082/DNI GREAT LADY 9525766 XVVQ 24/05/2022 17:18 CTY DAU KHI DONGTHAP View
16 22045178/HPG GLORY HONOR 9847047 9V6131 25/05/2022 16:04 CANG DOAN XA - HP View
17 22045170/HPG JADE STAR 15 9600190 3WKV9 25/05/2022 16:13 CANG X DAU K99 View
18 01065/2022/PM.VTU THÁI THỤY 179 8649931 3WRH 25/05/2022 16:00 KHU NEO VUNG TAU View
19 01066/2022/PM.VTU HIỆP HƯNG 89 9647186 3WDK9 25/05/2022 16:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
20 22044807/HPG VIETSUN HARMONY 9551117 XVFI7 25/05/2022 16:18 TAN CANG 128 View
Showing 1 - 20 of 227.259 results
of 11.363