Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202861 01564/2018/VTU PTSC THAI BINH 9478640 3WGN 29/08/2018 17:00 CANG VIETSOV PETRO View
202862 02398/2018/PM.VTU PEDHOULAS FARMER 9589267 5BRX3 29/08/2018 16:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
202863 01563/2018/VTU CREST ARGUS 5 9726877 9V3129 29/08/2018 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
202864 1860367/HCM STRIDE 9149835 3FRT7 29/08/2018 18:03 CANG CAT LAI (HCM) View
202865 180829003/DNG TRUONG HAI STAR 3 9264738 3WMN9 29/08/2018 17:55 CANG TIEN SA(D.NANG) View
202866 1865679/HPG ANNIE GAS 09 9156797 3WMK9 29/08/2018 18:01 XANG DAU DINH VU View
202867 180829002/DNG ĐẠI LỘC 36 8979506 3WIZ9 29/08/2018 17:56 CANG DA NANG View
202868 1866155/TBH HẢI HÀ 668 9649500 3WEC9 29/08/2018 17:25 CANG DIEM DIEN View
202869 00143/2018/BTN BINH AN 9246126 3WND 29/08/2018 17:29 CANG DAU KHI BINH THUAN View
202870 1865811/HCM THUẬN PHÁT 88 - ALCI 9355642 3WMY 29/08/2018 18:05 CANG KHANH HOI (HCM) View
202871 1865893/HCM TAN CANG PIONEER 9141041 3WLM9 29/08/2018 16:58 TAN CANG HIEP PHUOC View
202872 1865689/HCM VSICO PIONEER 9129017 3WTR 29/08/2018 16:57 CANG VICT View
202873 180889/QNM ĐÔNG VIỆT 18 8667672 XVGZ 29/08/2018 16:07 CANG CHU LAI View
202874 1808.162/NS/THA VIET SEA 9616694 3WKR9 29/08/2018 16:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
202875 00107/2018/QTI THANH THANH DAT 69 9545821 XVRC 29/08/2018 15:59 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
202876 1808.161/NS/THA HTK LUCKY 9281944 3WYO9 29/08/2018 16:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
202877 1865979/HPG TAN CANG VICTORY 9264245 XVVD9 29/08/2018 16:04 CANG HAI PHONG View
202878 01565/2018/VTU HAI DUONG 12 9746504 3WXD7 29/08/2018 17:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
202879 01562/2018/VTU VT 101 9333979 3WCG7 29/08/2018 15:00 CANG CAT LO (BRVT) View
202880 01560/2018/VTU PVT HERA 9364227 XVCB7 30/08/2018 00:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
Showing 202.861 - 202.880 of 239.031 results
of 11.952