Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202861 1768470/HPG VINACOMIN HALONG 3WBO9 09/11/2017 16:38 HOANG DIEU (HP) View
202862 171109009/DNG MORNING VISHIP XVHH 09/11/2017 16:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
202863 1768273/HPG TRUONG HAI STAR 3 3WMN9 09/11/2017 16:31 CANG CHUA VE (HP) View
202864 1768491/HCM Hải Hà 558 3WJG9 09/11/2017 17:01 TONG KHO XANG NHA BE View
202865 1768554/QNH PETROLIMEX 09 3WPG 09/11/2017 16:20 CANG HON GAI View
202866 1767288/HCM MOL HORIZON 9629158 3EVD8 09/11/2017 17:02 CANG CAT LAI (HCM) View
202867 171109008/DNG PV OIL DELTA XVFC 09/11/2017 16:12 CANG DA NANG View
202868 1768466/HPG SITC HANSHIN 9727998 VROR7 09/11/2017 16:11 CANG DINH VU - HP View
202869 171109007/DNG RED DRAGON 9032264 3EVQ5 09/11/2017 16:12 CANG DA NANG View
202870 1768149/HPG VENUS C 8813609 A8LX5 09/11/2017 16:02 NAM HAI View
202871 1768519/HPG HAI DANG 168 3WHU9 09/11/2017 16:02 CANG HAI PHONG View
202872 00210/QNN BIENDONG FREIGHTER 3WNU 10/11/2017 07:16 CANG QUI NHON(BDINH) View
202873 00870/2017/PM.VTU MINH THUAN PHAT 6666 XVFV 09/11/2017 16:26 CANG HAI PHONG View
202874 00209/QNN Tiến Đạt 36 3WDC 10/11/2017 07:15 CANG QUI NHON(BDINH) View
202875 1767915/QNH VIET HUNG 09 XVMI 09/11/2017 16:22 CANG HON GAI View
202876 1768557/DNI Hà An 18 XVKV 09/11/2017 15:50 CANG DONG NAI View
202877 1767327/HPG MCC NINGBO 9761011 VRQA4 09/11/2017 15:42 TAN CANG HAI PHONG View
202878 00869/2017/PM.VTU Hải Đạt 36 XVLX 09/11/2017 15:40 CANG BA RIA VUNG TAU View
202879 1768325/HPG WAN HAI 172 9380269 VRFF4 09/11/2017 15:43 TAN CANG HAI PHONG View
202880 1767982/HPG INTREPID 9187382 A8GU3 09/11/2017 15:41 HOANG DIEU (HP) View
Showing 202.861 - 202.880 of 210.466 results
of 10.524