Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23136079/QNH BLUE OCEAN 02 9790969 3WBG7 01/12/2023 19:04 CANG HON GAI View
2 23132318/QNH JOSCO YONGZHOU 9872511 VRTD5 01/12/2023 18:43 CANG HON GAI View
3 23136262/QNH THERESA II 9871074 9V6099 01/12/2023 19:10 CANG CAI LAN View
4 23136283/CVHHQN HẢI NAM 39 9276755 XVAO9 01/12/2023 19:02 CANG CAM PHA View
5 01658/2023/TV.VTU THẮNG LỢI 126 9323613 3WHM 01/12/2023 17:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
6 03701/2023/VTU CMA CGM AMBER 9350381 9HA4980 01/12/2023 18:29 GEMALINK View
7 23135970/QNH DAISY GLORY 9847853 3FDZ9 01/12/2023 18:07 CANG HON GAI View
8 01076/2023/BTN QUẢN TRUNG XVPB3 XVPB3 01/12/2023 17:18 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
9 23136204/HCM CONFIDENCE 9494864 3FNR4 01/12/2023 17:16 CANG Z (HO CHI MINH) View
10 4122.2023/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 01/12/2023 17:52 CANG THACH THOI KG View
11 4121.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 01/12/2023 17:49 CANG BINH AN KGIANG View
12 TTR 2312.005/THA SINGAPORE BULKER 9599901 3FPD7 01/12/2023 17:27 CANG NGHI SON(T.HOA) View
13 0216223/QNI SEDONA 9887114 DYMV 01/12/2023 17:30 CANG QT GEMADEPT View
14 23136171/HCM STAR 16 9593024 3WHX9 01/12/2023 16:50 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
15 23136225/DNI DH ADMIRAL 9813034 3E2731 01/12/2023 14:55 CANG VAM CO DNAI View
16 23134695/HPG SINAR SABA 9970454 5LLN6 01/12/2023 16:40 TAN CANG HAI PHONG View
17 23135891/HPG MORESBY CHIEF 9848766 VRSL3 01/12/2023 16:45 DINH VU NAM HAI View
18 23136236/HPG VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 01/12/2023 16:46 CT CANG VIMC DINH VU View
19 01657/2023/TV.VTU TRƯỜNG XUÂN 36 8656142 3WKD9 01/12/2023 18:36 CANG PHU MY (V.TAU) View
20 03704/2023/VTU PTSC VUNG TAU 9336206 XVKA 01/12/2023 18:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
Showing 1 - 20 of 317.421 results
of 15.872