Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268501 19070020/DNI SILVER ATLAS 9355393 3EEG9 04/08/2019 09:45 CANG GO DAU (P.THAI) View
268502 113219/QNI Long Phu 08 8990407 3WFY9 04/08/2019 09:10 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268503 02858/2019/VTU CMA CGM FIDELIO 9299642 FMFS 04/08/2019 10:00 CANG QT CAI MEP View
268504 0916NĐ/2019/QNN AN PHÁT 18-BLC 8666886 3WUP 04/08/2019 09:36 CANG QUI NHON(BDINH) View
268505 190804001/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 04/08/2019 10:06 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268506 63.2019/KGG.HC NACC ITACA 9615860 HP8634 04/08/2019 10:36 CANG BINH TRI (KG) View
268507 19069951/DNI Hà Bình 36 - BLC 9628611 3WCN9 04/08/2019 09:46 CANG DONG NAI View
268508 19068280/HPG NORDLEOPARD 9626261 5BEM4 04/08/2019 09:09 PTSC DINH VU View
268509 19069105/QNH TRỌNG ANH 45 8656491 XVSX 04/08/2019 16:16 CANG HON GAI View
268510 19070074/HCM HẢI HÀ 128 9601273 XVJY 04/08/2019 09:20 CANG KHANH HOI (HCM) View
268511 19069785/HCM ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 04/08/2019 09:19 CANG BEN NGHE (HCM) View
268512 02420/2019/PM.VTU HAIAN SONG 9236585 3WNF9 03/08/2019 22:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268513 02421/2019/PM.VTU THANH LIÊM 08 9622148 3WAI9 04/08/2019 06:30 CANG PTSC (VUNG TAU) View
268514 19069865/HPG HẢI NAM 67 9574755 XVFG 04/08/2019 09:10 XANG DAU THUONG LY View
268515 000588/2019/CL/NAN TRUONG SON 18 9294642 3WVP9 04/08/2019 08:10 CANG CUA LO (NG.AN) View
268516 000055/ĐT/NAN BINH PHUONG 68 O NA2451 04/08/2019 07:32 CANG BEN THUY NA View
268517 190309/QNM THANH THÀNH ĐẠT 19 8650021 3WFV 04/08/2019 07:23 CANG KY HA (Q.NAM) View
268518 19068803/HTH Victoria 68 9608594 3WKG9 04/08/2019 06:41 CANG SON DUONG View
268519 113119/QNI NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 04/08/2019 06:33 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268520 113019/QNI PHU DAT 15 9831660 3WNO7 03/08/2019 23:25 CANG DQUAT-BEN PHAO View
Showing 268.501 - 268.520 of 350.094 results
of 17.505