Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 19069681/HCM GREAT OCEAN 9306536 3WME 04/08/2019 16:00 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
268462 02861/2019/VTU Green land 9509877 XVMF 04/08/2019 14:00 KHU NEO VUNG TAU View
268463 02859/2019/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 05/08/2019 09:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
268464 19070154/DNI MANYPLUS 3 + MANYPLUS 5 8996645 9WFV4 04/08/2019 16:46 CANG GO DAU (P.THAI) View
268465 19068417/HCM GUANGZHOU TRADER 9761449 9HA4350 04/08/2019 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268466 19069433/HPG KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 04/08/2019 14:52 CANG DINH VU - HP View
268467 19068999/HCM CAPE MARTIN 9360245 C4SG2 04/08/2019 16:01 CANG CAT LAI (HCM) View
268468 19070185/DNI GAS HARMONY 9226607 D7LN 04/08/2019 16:46 CANG GO DAU (P.THAI) View
268469 19070069/CVHHQN MINH THÀNH 26 9298442 3WIW 04/08/2019 13:26 CANG CAM PHA View
268470 19069430/CVHHQN TRƯỜNG XUÂN 08 8667268 3WYV 04/08/2019 13:27 CANG CAM PHA View
268471 19069168/HPG WAN HAI 162 9132909 BLBZ 04/08/2019 14:53 TAN CANG HAI PHONG View
268472 19069037/CVHHQN SOUTH STAR 9364837 3WGK7 04/08/2019 11:43 CANG CAM PHA View
268473 19069896/HPG UNI-PRUDENT 9202194 3FZF9 04/08/2019 14:53 VIP GREEN PORT View
268474 19070094/HPG PIONEER 9844368 PCSM 04/08/2019 14:52 CANG HAI PHONG View
268475 19070145/HPG HÙNG MẠNH 86 9631448 XVEA9 04/08/2019 11:20 CANG HAI PHONG View
268476 19067554/HCM MS HAWK 9303819 V7YA4 04/08/2019 11:09 CANG CAT LAI (HCM) View
268477 19068647/HCM KMTC TAIPEIS 9781188 VRQQ3 04/08/2019 11:09 CANG CAT LAI (HCM) View
268478 19069978/HCM KMTC POHANG 9848900 3FNQ 04/08/2019 11:09 CANG CAT LAI (HCM) View
268479 19070108/HPG PHUC THAI 9358527 XVUH7 04/08/2019 10:54 CANG CHUA VE (HP) View
268480 19069505/HPG PREMIER 9299331 XVGI7 04/08/2019 10:56 PTSC DINH VU View
Showing 268.461 - 268.480 of 350.104 results
of 17.506