Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 23061103/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 08/06/2023 00:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
22 23060614/HCM ZHONG GU BEI HAI 9842358 BODO3 07/06/2023 18:00 CANG VICT View
23 1485.2023/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 09/06/2023 09:48 CANG HA TIEN KG View
24 23057196/HCM INGENUITY 9790892 V7MG8 07/06/2023 16:30 TAN CANG HIEP PHUOC View
25 23054613/HCM MERATUS JAYAGIRI 9213117 YCVT2 09/06/2023 06:00 CANG CAT LAI (HCM) View
26 1484.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 09/06/2023 09:44 CANG BINH AN KGIANG View
27 1483.2023/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 09/06/2023 09:39 CANG THACH THOI KG View
28 23061069/TBH GAS WISDOM 9788992 H9CC 09/06/2023 09:09 CANG DIEM DIEN View
29 01621/2023/VTU SARMAT + EVPATIY KOLOVRAT 8027133 UBVK8 09/06/2023 06:00 KHU NEO VUNG TAU View
30 TTR 2306.075/THA VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 09/06/2023 08:14 CANG NGHI SON(T.HOA) View
31 TTR 2306.074/THA SAI GON SKY 9420095 XVKY7 09/06/2023 08:12 CANG LHD NGHI SON View
32 TTR 2306.073/THA SEA TEAM 1 8741313 XVMC2 09/06/2023 08:10 CANG NGHI SON(T.HOA) View
33 TTR 2306.072/THA NHÀ BÈ 11 9427419 XVLE7 08/06/2023 19:22 CANG LHD NGHI SON View
34 TTR 2306.070/THA THẮNG LỢI 126 9323613 3WHM 08/06/2023 17:24 CANG NGHI SON(T.HOA) View
35 TTR 2306.066/THA Công Thành 05 8666800 8666800 08/06/2023 15:37 CANG NGHI SON(T.HOA) View
36 23060484/HPG MAERSK NUSSFJORD 9894662 3EEM5 09/06/2023 09:11 TAN CANG HAI PHONG View
37 1482.2023/KGG.HT SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 09/06/2023 09:14 CANG HA TIEN KG View
38 2360.2023/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 18 9945801 XVII2 09/06/2023 09:11 CANG BAI VONG KGIANG View
39 23061628/HTH OCEAN UNIVERSE 9866665 3EOP9 09/06/2023 09:00 CANG SON DUONG View
40 23061978/DNI THÀNH PHÁT 03 8665430 3WRE 09/06/2023 09:02 CANG VEDAN(DONG NAI) View
Showing 21 - 40 of 284.946 results
of 14.248