Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 23135820/HCM LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 02/12/2023 15:15 CANG NHA BE (HCM) View
22 23135348/HCM PREMIER 9299331 XVGI7 01/12/2023 16:30 CANG VICT View
23 03719/2023/VTU PTSC HAI PHONG 9541186 XVLT7 03/12/2023 10:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
24 23000957/CL/NAN THUẬN HẢI 36 8667220 3WCF 03/12/2023 09:08 CANG CUA LO (NG.AN) View
25 23136037/HPG SM TOKYO 9374129 D7DO 03/12/2023 09:02 CANG HAI AN View
26 4140.2023/KGG.HT SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 03/12/2023 09:09 CANG HA TIEN KG View
27 23135492/HCM SITC JIANGSU 9712383 VROF5 03/12/2023 01:00 CANG CAT LAI (HCM) View
28 23134516/HCM WAN HAI 295 9871414 9V6516 30/11/2023 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
29 23136560/HTH GUAN YUAN HONG XING 9599602 BOZY5 02/12/2023 23:11 CANG SON DUONG View
30 23135931/HTH HONG BAO SHI 2 9580443 BWHM 03/12/2023 09:00 CANG SON DUONG View
31 03718/2023/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 03/12/2023 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
32 03717/2023/VTU VIET THUAN 215-05 9941764 XVOP2 03/12/2023 08:00 CANG ITC BP3 View
33 TTR 2312.002/THA LIAN YI DA 2 HAO 9159440 H9FM 03/12/2023 09:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
34 TTR 2312.013/THA CAPE MONTEREY 9676199 5BDW4 03/12/2023 07:57 CANG NGHI SON(T.HOA) View
35 23136537/HCM VIMC FREEDOM 9577317 XVGE 02/12/2023 16:30 CANG KHANH HOI (HCM) View
36 4139.2023/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 03/12/2023 09:02 CANG THACH THOI KG View
37 0217023/QNI THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 03/12/2023 06:51 Cảng Dung Quất View
38 23136560/HTH GUAN YUAN HONG XING 9599602 BOZY5 02/12/2023 23:11 CANG SON DUONG View
39 23134545/HCM XIN AN 9941104 VRUK6 02/12/2023 03:00 CANG CAT LAI (HCM) View
40 23134928/HCM PHUC KHANH 9318905 3WNE9 02/12/2023 00:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 21 - 40 of 317.644 results
of 15.883