Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268441 1811591/HCM NORDCLAIRE 9744673 9HA4208 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268442 000285/CL/NAN NHA BE 09 3WIJ7 21/02/2018 15:42 CANG CUA LO (NG.AN) View
268443 1811633/HCM PETROLIMEX 09 9359624 3WPG 21/02/2018 16:55 TONG KHO XANG NHA BE View
268444 1811565/HPG CUU LONG GAS 3WDW 21/02/2018 15:32 CANG HAI PHONG View
268445 1808482/HPG VINAFCO 28 3WTG 21/02/2018 15:32 CANG HAI PHONG View
268446 00455/2018/PM.VTU SEASPAN YANGTZE 9630389 VRNA8 21/02/2018 16:47 C CAI MEP TCIT (VT) View
268447 1811593/HPG HAI NAM STAR 9545742 XVIC 21/02/2018 15:13 CANG HAI PHONG View
268448 1810478/HCM CAPE QUEST 9734159 5BRL4 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268449 1809906/HCM MOL HORIZON 9629158 3EVD8 21/02/2018 16:47 CANG CAT LAI (HCM) View
268450 1810486/HPG MAERSK ATLANTIC 9175808 VRDG6 21/02/2018 15:01 VIP GREEN PORT View
268451 1811606/HPG Trọng Anh 45 XVSX 21/02/2018 15:00 CANG HAI PHONG View
268452 1811758/HPG Đông Dương 18 - ALCI 3WDV9 21/02/2018 15:00 CANG HAI PHONG View
268453 00454/2018/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 21/02/2018 16:48 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268454 00214/2018/VTU GIA LONG 222 XVXQ9 21/02/2018 14:53 CANG NHA TRANG(KH) View
268455 1811486/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 21/02/2018 14:46 HAI DANG (CELL GAS) View
268456 00453/2018/PM.VTU ZIM DALIAN 9391268 9HXJ9 21/02/2018 16:43 TANCANG CAI MEP TVAI View
268457 1811666/HCM TAN CANG GLORY XVFA9 21/02/2018 14:58 CANG VICT View
268458 1811515/HPG SUZURAN 9153082 9V2581 21/02/2018 14:27 TAN CANG HAI PHONG View
268459 1811750/HPG DIEM DIEN 29 3WXD 21/02/2018 14:16 CANG HAI PHONG View
268460 1811710/HCM THALEXIM OIL 3WRU8 21/02/2018 13:00 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 268.441 - 268.460 of 284.953 results
of 14.248