Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260281 19116657/HPG GAS EASTERN 9191785 3WWG7 28/12/2019 16:11 XANG DAU DINH VU View
260282 19116228/HPG PROSPER 9159268 JVSW5 28/12/2019 15:44 CANG CHUA VE (HP) View
260283 19117105/HPG THANH TRUNG 36 9601479 3WTB 28/12/2019 15:44 NAM NINH View
260284 19117101/HPG CONG THANH 05-BIDV 8666800 3WDJ9 28/12/2019 15:43 CANG HAI PHONG View
260285 19116816/HCM NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 28/12/2019 14:00 CANG NHA BE (HCM) View
260286 19117058/HCM TRƯNG NHỊ XVJB3 XVJB3 28/12/2019 14:00 CANG NHA BE (HCM) View
260287 19115000/HCM NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 28/12/2019 17:00 CANG NHA BE (HCM) View
260288 19114575/HCM SM JAKARTA 9219240 D5OD9 28/12/2019 16:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
260289 19115430/HCM THORSWIND 9173135 ELWZ5 28/12/2019 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260290 19117062/HCM HOÀNG MINH 36 8656362 3WZK 29/12/2019 05:00 CANG SAI GON KV III View
260291 19117017/HCM HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 29/12/2019 11:00 TONG KHO XANG NHA BE View
260292 19116840/HCM HAIAN SONG 9236585 3WNF9 29/12/2019 10:00 CANG VICT View
260293 19117009/HCM PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 29/12/2019 16:00 CANG NHA BE (HCM) View
260294 1452CC/2019/QNN HOANG TRIEU 36 9460875 XVFX 29/12/2019 14:56 CANG QUI NHON(BDINH) View
260295 300.CM.DT/HUE MINH THÀNH 26 9298442 3WIW 28/12/2019 16:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
260296 19116028/HPG MSC RAFAELA 9129885 3FWG6 28/12/2019 15:42 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
260297 19115834/HTH MARITIME 19 9664110 3WKY9 28/12/2019 15:31 CANG SON DUONG View
260298 19117039/HPG TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 28/12/2019 15:43 TAN CANG 128 View
260299 19116947/HPG UNI-POPULAR 9202209 3FZG9 28/12/2019 15:45 VIP GREEN PORT View
260300 1912.187/NS/THA MINH QUÂN 01 8991255 MINHQUAN 28/12/2019 16:04 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 260.281 - 260.300 of 361.744 results
of 18.088