Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
355241 1764913/HCM HUU NGHI 139 3WQD9 26/10/2017 16:51 TONG KHO XANG NHA BE View
355242 00373/2017/VTU THANH VAN 16 9748942 3WPQ9 26/10/2017 16:14 KHU NEO VUNG TAU View
355243 1763801/HCM HAI SU 2 9216858 VRQU3 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355244 1765434/QNH PHUONG DONG 568 XVWQ 26/10/2017 14:15 NM XI MANG THANGLONG View
355245 1765018/HCM HYUNDAI HIGHWAY 9158575 3FGU8 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355246 1765220/HCM NORDPUMA 9626259 5BEN4 26/10/2017 16:52 CANG VICT View
355247 1764514/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355248 1765247/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 26/10/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
355249 1765236/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 26/10/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
355250 1765128/HCM MORNING VISHIP XVHH 26/10/2017 16:51 CANG BEN NGHE (HCM) View
355251 1765367/HCM FORTUNE NAVIGATOR XVPF 26/10/2017 16:52 CANG TAN THUAN (HCM) View
355252 00371/2017/VTU OOCL MIAMI 9477892 VRLJ4 26/10/2017 11:29 C CAI MEP TCIT (VT) View
355253 1765429/HPG SEA BRIGHTON 9103609 HSB3434 26/10/2017 10:28 HOANG DIEU (HP) View
355254 1764275/HCM PANCON CHAMPION 9802023 D7SP 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355255 1765333/HCM THAI BINH 35 9600009 3WHG9 26/10/2017 14:40 CANG KHANH HOI (HCM) View
355256 1765010/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 2 3WPZ 26/10/2017 14:43 CANG VICT View
355257 171026002/DNG SAO BIEN 16 XVSU 26/10/2017 10:24 CANG DA NANG View
355258 1765308/HPG VSICO PIONEER 3WTR 26/10/2017 10:10 PTSC DINH VU View
355259 00741/2017/PM.VTU SAO MAI 136 SAOMAI1 26/10/2017 10:06 CANG BA RIA VUNG TAU View
355260 1765090/HPG HAIAN TIME XVLV9 26/10/2017 09:38 CANG HAI AN View
Showing 355.241 - 355.260 of 361.750 results
of 18.088