Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 01028/2024/TV.VTU HARMONY 2 1059876 3E6120 15/07/2024 17:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
2 475.24.TTĐ.KS/CTO TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 16/07/2024 07:45 CANG CAN THO View
3 474.24.TTĐ.KS/CTO SUPERDONG CON DAO II 9850056 3WSP7 16/07/2024 07:40 CANG CAN THO View
4 3272.2024/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 16/07/2024 07:31 CANG THACH THOI KG View
5 3271.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 16/07/2024 07:26 CANG HA TIEN KG View
6 3270.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 16/07/2024 07:22 CANG BINH AN KGIANG View
7 0112824/QNI TÙNG LINH 02 9871438 XVDR3 16/07/2024 07:21 Cảng Dung Quất View
8 5073.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 16/07/2024 07:06 CANG BAI VONG KGIANG View
9 01156/2024/BTN SUPERDONG PHU QUY II 9881926 XVHC3 16/07/2024 06:14 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
10 3269.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 16/07/2024 06:48 CANG HA TIEN KG View
11 3268.2024/KGG.HT THRIVING 17 XVCN4 XVCN4 16/07/2024 06:45 CANG THACH THOI KG View
12 5072.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 16/07/2024 06:39 CANG QUOC CHANH KG View
13 5071.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 16/07/2024 06:37 CANG HOA BINH KGIANG View
14 240301/QNM Hải Hà 558 9647966 3WJG9 16/07/2024 06:25 CANG CHU LAI View
15 3267.2024/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/07/2024 06:31 CANG HA TIEN KG View
16 02222/2024/VTU Lam Son 01 8119120 XVSA 15/07/2024 22:00 CANG NK MO BACH HO View
17 02221/2024/VTU NGOC LONG 02 9333979 3WCG7 15/07/2024 18:40 CANG NK BIEN DONG View
18 0112724/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 16/07/2024 05:52 CANG DQUAT-BEN PHAO View
19 240715004/DNG ASL QINGDAO 9959046 5LJA8 15/07/2024 16:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
20 01155/2024//BTN TRUNG TRAC 9886483 XVIZ3 16/07/2024 04:42 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
Showing 1 - 20 of 361.765 results
of 18.089