Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260281 01263/2018/PM.VTU Đức Phát 69 3WHV9 16/05/2018 16:14 CANG XIMANG CAM PHA View
260282 1833270/HCM Superdong PII 3WAB7 16/05/2018 14:01 CANG NHA BE (HCM) View
260283 1832950/HCM VISSAI VCT 02 9335434 3WPQ 16/05/2018 16:01 CANG NHA BE (HCM) View
260284 00754/2018/VTU ALP DEFENDER 9737242 PDDE 16/05/2018 15:49 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260285 00753/2018/VTU CGG AMADEUS 9174933 3WHD9 16/05/2018 15:45 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260286 1832440/HCM O.M. IRIDIUM 9337030 A8PN7 16/05/2018 16:01 CANG CONT SPITC View
260287 1833266/HPG HAI PHUONG 28 HAIPHUONG 16/05/2018 15:20 CANG HAI PHONG View
260288 00752/2018/VTU LONG PHU 03 3WHT9 16/05/2018 15:52 CANG XANG DAU K2 View
260289 1833001/HPG TRƯỜNG XUÂN 36 3WKD9 16/05/2018 15:07 CANG HAI PHONG View
260290 01262/2018/PM.VTU ZIM DALIAN 9391268 9HXJ9 16/05/2018 16:57 TANCANG CAI MEP TVAI View
260291 1833276/HPG DUC THINH 19 3WIN 16/05/2018 15:07 CANG HAI PHONG View
260292 01261/2018/PM.VTU MINH CONG 68 3WOF 16/05/2018 16:54 BEN CANG TH THI VAI View
260293 1833254/CVHHQN CAT TUONG 28 XVFE9 17/05/2018 08:47 CANG HON GAI View
260294 1833096/HCM TAN CANG GLORY XVFA9 16/05/2018 15:11 CANG VICT View
260295 1833053/HPG WISDOM GRACE 9180047 3FMU8 16/05/2018 14:25 CANG DINH VU - HP View
260296 000427/CL/NAN THAI BINH DUONG 06 3WHO 16/05/2018 14:19 CANG CUA LO (NG.AN) View
260297 01260/2018/PM.VTU CHU LAI 18 XVJK 16/05/2018 14:44 CANG T.CANG -CAI MEP View
260298 00413/QNN KOTA JASA 9226827 D5PZ9 16/05/2018 16:50 CANG QUI NHON(BDINH) View
260299 1833227/DNI HAI DAT 27 XVUT 16/05/2018 14:00 CANG DONG NAI View
260300 1832799/HCM TAN CANG VICTORY XVVD9 16/05/2018 13:35 CANG VICT View
Showing 260.281 - 260.300 of 284.966 results
of 14.249