Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1778233/QNH TRỌNG TRUNG 89 XVQX 23/12/2017 17:26 CANG CAI LAN View
306322 033818/QNI PRIME SERENE 9205512 3WLE9 23/12/2017 11:18 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306323 1778350/HPG PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 23/12/2017 11:03 NAM HAI View
306324 00315/QNN MINH NGUYỆT 88 3WPZ9 23/12/2017 11:01 CANG HAI PHONG View
306325 01233/2017/PM.VTU HAIAN TIME XVLV9 23/12/2017 17:28 C CAI MEP TCIT (VT) View
306326 00580/2017/VTU GLOBAL SATURN 9401398 3FOR4 23/12/2017 10:43 CANG VAN AN (V.TAU) View
306327 1778595/CVHHQN VINACOMIN 07 3WMF9 23/12/2017 10:54 CANG CAM PHA View
306328 1778630/HPG HOANG LINH 36 XVGC 23/12/2017 10:46 CANG HAI PHONG View
306329 1778636/HPG SAO MAI 136 SAOMAI1 23/12/2017 10:31 CANG HAI PHONG View
306330 1778594/CVHHQN VINACOMIN 01 3WNC 23/12/2017 10:53 CANG CAM PHA View
306331 1778600/HPG IAL 001 9140061 VRHW6 23/12/2017 10:31 TAN CANG HAI PHONG View
306332 1778386/HPG HAIAN SONG 9236585 3WNF9 23/12/2017 10:32 CANG HAI AN View
306333 1778415/HPG GAS COURAGE 9172131 4REV 23/12/2017 10:11 CANG HAI PHONG View
306334 1778568/HPG BOX EXPRESS 9733832 D5GM6 23/12/2017 10:12 VIP GREEN PORT View
306335 171223002/DNG LONG TÂN 03 3WIE9 23/12/2017 10:12 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306336 1778572/HPG UNI ASPIRE 9130573 3FVN8 23/12/2017 10:12 PTSC DINH VU View
306337 171223001/DNG NHÀ BÈ 03 XVLQ 23/12/2017 10:13 PHAO MY KHE View
306338 1777847/HPG RATANA THIDA 9117129 HSAG2 23/12/2017 10:13 TAN CANG 128 View
306339 1778512/HCM AISOPOS II 9640994 D5JX8 23/12/2017 09:48 CANG CAT LAI (HCM) View
306340 01232/2017/PM.VTU DERYOUNG SUNFLOWER 9369148 VRCX2 23/12/2017 10:02 CANG THEP MIEN NAM View
Showing 306.321 - 306.340 of 317.663 results
of 15.884