Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284981 01275/2018/VTU PHONG NHA 9237852 3WEC 01/08/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284982 01277/2018/VTU TAN CANG 66 9334131 3WXO7 01/08/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284983 01278/2018/VTU CON DAO 09 9223919 CONDAO09 01/08/2018 16:00 CANG CAT LO (BRVT) View
284984 01279/2018/VTU SEA MEADOW 29 9060352 3FIN4 01/08/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284985 105/2018/AGG TRƯỜNG AN 16 3WIC9 3WIC9 01/08/2018 17:07 CANG MY THOI (AG) View
284986 1856359/HCM MORNING VISHIP 9146780 XVHH 01/08/2018 17:18 CANG BEN NGHE (HCM) View
284987 1856491/HTH XING YANG 7 9647174 T8A2509 01/08/2018 16:52 CANG SON DUONG View
284988 1856639/HPG HTK EMOTION 9557331 XVVD 01/08/2018 16:52 HOANG DIEU (HP) View
284989 1856412/HPG SITC INCHON 9528856 VRIJ5 01/08/2018 16:52 CANG DINH VU - HP View
284990 1856081/HCM THUAN HAI TK2&THUAN HAI SL2 9368728 3WFA7 01/08/2018 17:18 KHU TC GO DA (VT) View
284991 01269/2018/VTU PHÚ ĐẠT 15 9831660 3WNO7 01/08/2018 15:00 CANG T.LUU PTSC (VT) View
284992 01270/2018/VTU pacific harrier 9579107 YBBR2 02/08/2018 10:00 KHU NEO VUNG TAU View
284993 02096/2018/PM.VTU SHT 59 9552680 3WBN 01/08/2018 17:02 CANG QUOC TE THI VAI View
284994 00117/2018/GĐ.VTU CON DAO 10 9024425 condao10 01/08/2018 07:10 CANG BEN DAM (VT) View
284995 02092/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 31/07/2018 21:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
284996 1856435/HCM TAI KNOWLEDGE 9799721 3FIK7 01/08/2018 17:18 KHU TC GO DA (VT) View
284997 02094/2018/PM.VTU TONG CHENG 702 9621728 BYGG 01/08/2018 13:15 CANG SITV (VUNG TAU) View
284998 02099/2018/PM.VTU HONG LI 9074705 3FIR5 01/08/2018 16:44 CANG POSCO (VT) View
284999 02093/2018/PM.VTU HAIAN SONG 9236585 3WNF9 01/08/2018 09:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
285000 308/CVLM ĐỨC LỘC 16 9025833 DUCLOC16 02/08/2018 17:09 CANG THANH HOA View
Showing 284.981 - 285.000 of 317.646 results
of 15.883