Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284981 19061341/DNI PHƯƠNG NAM 45 8667141 XVRP 07/07/2019 09:08 CANG GO DAU (P.THAI) View
284982 190265/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 07/07/2019 09:11 CANG CHU LAI View
284983 190707004/DNG HOÀNG HẢI 268 0902694 3WLX 07/07/2019 09:26 CANG DA NANG View
284984 19059796/HPG PROSPER 9117181 A8YS5 07/07/2019 09:12 VIP GREEN PORT View
284985 190707003/DNG PACIFIC HORNBILL 9579119 9V9594 07/07/2019 09:25 CANG DA NANG View
284986 19061432/HPG PHÚ AN 169 9799886 3WYM9 07/07/2019 09:11 CANG HAI PHONG View
284987 19060981/HCM VINALINES PIONEER 9167514 3WPJ 07/07/2019 09:17 CANG TAN THUAN (HCM) View
284988 19061286/HPG HF FORTUNE 9363962 3FIE3 07/07/2019 08:39 CANG DINH VU - HP View
284989 190707002/DNG ADVANCE 9149859 3FTS7 07/07/2019 09:21 CANG DA NANG View
284990 190707001/DNG NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 07/07/2019 09:20 PHAO MY KHE View
284991 009/07/19/CVHHNT-NT MINH THUY 06 7405405 XVDB 07/07/2019 08:57 CANG NHA TRANG(KH) View
284992 19060173/HTH OCEAN LUCKY 9514896 VRFK8 07/07/2019 07:42 CANG SON DUONG View
284993 097319/QNI APOLLO PACIFIC 8814225 3WMN 07/07/2019 06:41 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284994 000507/2019/CL/NAN VIETSUN INTEGRITY 9264776 XVPI9 07/07/2019 08:18 CANG CUA LO (NG.AN) View
284995 190707001/DNG SEACON VICTORY 9600217 3EUF7 07/07/2019 06:46 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284996 097219/QNI PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 07/07/2019 02:01 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284997 089 ĐDHL/QBH LONG TÂN 03 9663374 3WIE9 07/07/2019 01:48 CANG HON LA (Q.BINH) View
284998 19061302/CVHHQN TAN BINH 239 9580493 XVCG7 07/07/2019 01:36 CANG CAM PHA View
284999 19061310/CVHHQN VAN MINH 68 9669641 3WII9 07/07/2019 01:36 CANG CAM PHA View
285000 1907.035/NS/THA AS FLORA 9292462 CQIV5 07/07/2019 10:28 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 284.981 - 285.000 of 362.842 results
of 18.143