Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 01716/2018/VTU SEA MEADOW 06 7414262 HP6147 12/09/2018 18:00 CANG PVC-MS (V.TAU) View
268462 180912001/DNG ADVANTAGE 9161833 H3OU 12/09/2018 16:52 CANG DA NANG View
268463 1870614/CVHHQN VICTORIA MAY 9730220 5BJK4 12/09/2018 16:32 CANG CAM PHA View
268464 1809.068/NS/THA SAI GON GAS 9143130 XVOV 12/09/2018 17:00 CANG LHD NGHI SON View
268465 1870299/HCM HAIAN SONG 9236585 3WNF9 12/09/2018 16:29 CANG VICT View
268466 1867263/HCM FUTURE 9149847 3FSC7 12/09/2018 16:29 CANG CAT LAI (HCM) View
268467 1870218/HCM ASIATIC CLOUD 9366445 9V9875 13/09/2018 09:11 TAN CANG HIEP PHUOC View
268468 1867908/HCM WAN HAI 262 9230218 9VDB2 12/09/2018 16:29 CANG CAT LAI (HCM) View
268469 1868671/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 12/09/2018 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
268470 1870260/HCM NACC ITACA 9615860 HP8634 12/09/2018 16:29 CANG SAI GON KV III View
268471 1868858/HCM DONGJIN VOYAGER 9802011 D7SB 12/09/2018 16:29 CANG PHU HUU View
268472 1870466/HTH TAYDO STAR 9409687 3WPU 13/09/2018 07:14 CANG SON DUONG View
268473 00831/QNN AN PHÁT 18-BLC 8666886 3WUP 12/09/2018 16:39 CANG THI NAI View
268474 1809.067/NS/THA NEW SILVER 9346043 D8SV 12/09/2018 17:00 CANG LHD NGHI SON View
268475 1869563/HCM SAKHON WISAI 9463968 HSB3901 12/09/2018 16:14 CANG KHANH HOI (HCM) View
268476 1809.066/NS/THA EMINENCE 9152492 3FIL7 12/09/2018 17:01 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268477 1866648/HCM KMTC TAIPEIS 9781188 VRQQ3 12/09/2018 16:13 CANG CAT LAI (HCM) View
268478 1870283/HCM CATHY OCEAN 9151400 3FIJ7 12/09/2018 16:13 CANG LOTUS (HCM) View
268479 1809.061/NS/THA QUANG VINH 68 9599793 3WCV9 12/09/2018 16:59 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268480 1867961/HCM EVER PEARL 9249219 9V9794 12/09/2018 16:13 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.461 - 268.480 of 306.352 results
of 15.318