Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268421 1870681/CVHHQN POLA DEVORA 9471654 9HA4726 12/09/2018 22:50 CANG CAM PHA View
268422 02537/2018/PM.VTU VENUS 09 9005118 3FKY4 12/09/2018 14:30 KHU NEO VUNG TAU View
268423 02543/2018/PM.VTU HOANG PHONG 18 9596648 3WED9 12/09/2018 17:20 CANG POSCO SS VINA View
268424 02542/2018/PM.VTU GALAXY SEA 9793557 V3UZ6 12/09/2018 17:30 CANG VIETSOV PETRO View
268425 02544/2018/PM.VTU VIET GAS 9046875 3WDV 12/09/2018 17:45 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268426 180912003/DNG PHUC HUNG 9385568 3WOE 12/09/2018 22:26 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268427 180912002/DNG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 12/09/2018 22:25 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268428 1870425/CVHHQN AFFLUENT OCEAN 9162320 3FGS7 12/09/2018 20:55 CANG CAM PHA View
268429 1870743/CVHHQN BERGE SNAEFELL 9816593 MCFG4 13/09/2018 07:21 CANG CAI LAN View
268430 086.CM.DT/HUE HAO HUNG 01 8806412 3ESC9 12/09/2018 19:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
268431 1809.069/NS/THA GUO HONG 9379167 9LU2614 13/09/2018 07:17 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268432 029 ĐDHL/QBH MINH THUẬN PHÁT 6666 8669008 XVFV 13/09/2018 02:27 CANG HON LA (Q.BINH) View
268433 108418/QNI LONG PHÚ 09 8419350 XVGJ 12/09/2018 18:29 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268434 01718/2018/VTU Hoàng Phúc 27 0 HP27 12/09/2018 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
268435 02540/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 12/09/2018 15:10 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268436 02541/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 12/09/2018 15:20 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268437 02539/2018/PM.VTU XING GUANG 5 9367126 V3DH2 12/09/2018 15:00 CANG THEP MIEN NAM View
268438 1870651/HPG HAI THANG 18 9632181 XVUD9 12/09/2018 17:15 CANG CA HA LONG View
268439 1870543/HPG OCEANUS 9 9142136 3WKB9 12/09/2018 16:56 XANG DAU DINH VU View
268440 000667/CL VIỆT THUẬN 08 9352901 3WML 12/09/2018 16:46 CANG CUA LO (NG.AN) View
Showing 268.421 - 268.440 of 306.339 results
of 15.317