Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268421 02425/2019/PM.VTU NORD SIRIUS 9620633 3EWK7 04/08/2019 15:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
268422 02426/2019/PM.VTU CONTI CRYSTAL 9293820 CQIF2 04/08/2019 17:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268423 1908.012/NS/THA GOLDEN SIRIUS 9478274 3FYA3 04/08/2019 18:51 CANG LHD NGHI SON View
268424 006/08/19/CVHHNT-BN/ OCEAN STAR 9074690 9MVM8 04/08/2019 20:33 CANG CAM RANH(K.HOA) View
268425 02866/2019/VTU HAI DUONG 12 9746504 3WXD7 04/08/2019 16:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
268426 02862/2019/VTU VUNG TAU 05 9783588 XVCR7 04/08/2019 16:30 CANG VIETSOV PETRO View
268427 19070252/HCM TRI FRIEND 9509114 3FEL4 04/08/2019 17:10 CANG LOTUS (HCM) View
268428 000590/2019/CL/NAN VIỆT TRUNG 36 8653645 3WDX9 04/08/2019 17:05 CANG CUA LO (NG.AN) View
268429 19069898/HCM VSICO PIONEER 9129017 3WTR 04/08/2019 17:10 CANG VICT View
268430 19070044/HCM PHUC HUNG 9385568 3WOE 04/08/2019 17:10 CANG BEN NGHE (HCM) View
268431 018.TA.DT/HUE LUCKY SEAMAN 9014406 3EZB8 04/08/2019 16:49 CANG THUAN AN (HUE) View
268432 19070171/HPG PEGASUS UNIX 9365166 DSPI3 04/08/2019 16:51 GREEN PORT (HP) View
268433 19070226/CVHHQN AN THỊNH 09-BSL XVEJ3 XVEJ3 04/08/2019 16:32 CANG CAM PHA View
268434 19070251/HCM TUAN CUONG 88 9608489 XVLJ9 04/08/2019 17:10 CANG PHU HUU View
268435 113419/QNI HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 04/08/2019 16:03 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268436 19069602/HPG ALEXANDRIA BRIDGE 9409039 3FNW4 04/08/2019 16:34 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
268437 000589/2019/CL/NAN VIETSUN PACIFIC 9264219 3WJS9 04/08/2019 17:07 CANG CUA LO (NG.AN) View
268438 19070082/HCM TAN CANG A5 9168295 TCA5 04/08/2019 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268439 1908.013/NS/THA PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 04/08/2019 16:08 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268440 19067540/HCM MAERSK ABERDEEN 9175793 VRDG4 04/08/2019 16:01 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.421 - 268.440 of 350.096 results
of 17.505