Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24090467/CVHHQN LILA FUJI 9658680 5LNX5 21/07/2024 14:02 CANG CAM PHA View
2 24092224/HCM GREAT WALRUS 9450179 3WQU 21/07/2024 10:00 CANG NHA BE (HCM) View
3 24089780/HCM CUL QINGDAO 9958523 9V8954 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
4 24089181/HCM DONGJIN CONFIDENT 9939266 D7XF 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
5 24091502/HCM SITC INCHON 9528856 VRIJ5 21/07/2024 01:00 CANG CAT LAI (HCM) View
6 24089895/HCM SAWASDEE ALTAIR 9946635 V7A6141 20/07/2024 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
7 24089826/HCM SKY SUNSHINE 9854492 D5ST2 21/07/2024 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
8 2477.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 21/07/2024 13:56 CANG RACH GIA KG View
9 24091504/HCM SITC DANANG 9241009 H3TQ 21/07/2024 02:00 CANG CAT LAI (HCM) View
10 24090098/HCM WAN HAI 295 9871414 9V6516 20/07/2024 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
11 24090384/HCM XIN MING ZHOU 102 9915002 BOTP3 20/07/2024 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
12 24089794/HCM KMTC OSAKA 9848883 3EHZ9 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
13 3363.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 21/07/2024 13:39 CANG HA TIEN KG View
14 5217.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 21/07/2024 13:28 CANG HOA BINH KGIANG View
15 5216.2024/KGG.PQ SUPERDONG IX 9804679 3WYN8 21/07/2024 13:28 CANG BAI VONG KGIANG View
16 5215.2024/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 21/07/2024 13:26 CANG BAI VONG KGIANG View
17 5214.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 27 9945813 XVIO2 21/07/2024 13:25 CANG BAI VONG KGIANG View
18 524.2024.ND/KGG HOA BINH SHIP 01 9863388 3WZC7 21/07/2024 13:11 CANG NAM DU KGIANG View
19 00766/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO II 9850056 3WSP7 21/07/2024 12:40 CANG TAUKHACH CONDAO View
20 3362.2024/KGG.HT SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 21/07/2024 13:10 CANG HA TIEN KG View
Showing 1 - 20 of 362.845 results
of 18.143