Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 230924003/DNG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 24/09/2023 15:58 CANG DA NANG View
2 230924002/DNG MSC IDA II 9224946 D5WM9 24/09/2023 15:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 3238.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 25/09/2023 05:22 CANG BINH AN KGIANG View
4 5061.2023/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 25/09/2023 05:18 CANG HOA BINH KGIANG View
5 5060.2023/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 25/09/2023 05:04 CANG QUOC CHANH KG View
6 23110735/DNI GOLDSTAR SHINE 9279707 D7WC 24/09/2023 16:06 CANG VEDAN(DONG NAI) View
7 23110809/CVHHQN KEN HOU 9293882 HOIK 24/09/2023 22:42 CANG CAM PHA View
8 23110677/CVHHQN BUFFALO 9583160 5LEJ9 24/09/2023 22:38 CANG CAM PHA View
9 02126/2023/PM.VTU VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 25/09/2023 03:00 CANG QT CAI MEP View
10 02127/2023/PM.VTU YM WISH 9684641 VROC3 25/09/2023 02:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
11 02125/2023/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 25/09/2023 03:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
12 02124/2023/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 25/09/2023 02:00 KHU NEO VUNG TAU View
13 02123/2023/PM.VTU OOCL BERLIN 9622605 VRLN5 24/09/2023 18:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
14 044/02/23/CVHHNT-BN VENUS GAS 9136759 3EUH4 24/09/2023 16:08 CANG CAM RANH(K.HOA) View
15 0898nđ/2023/QNN HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 24/09/2023 21:32 CANG QUI NHON(BDINH) View
16 02910/2023/VTU HAI DUONG 12 9369631 XVHV7 24/09/2023 20:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
17 02909/2023/VTU HAI DUONG 39 9752541 XVGK7 24/09/2023 20:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
18 23109258/HPG WAN HAI 307 9237096 S6DT8 24/09/2023 20:55 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
19 23110198/QNH QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 24/09/2023 21:00 CANG CAI LAN View
20 23110852/HTH TONY SMITH 9576569 V7UZ8 24/09/2023 20:05 CANG VUNG ANG(HTINH) View
Showing 1 - 20 of 306.336 results
of 15.317