Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 21006621/HCM SPECTRUM N 9429314 D5IZ9 27/01/2021 02:30 CANG CAT LAI (HCM) View
42 21006899/HCM KMTC OSAKA 9848883 3EHZ9 27/01/2021 08:00 CANG CAT LAI (HCM) View
43 21006831/HCM KMTC DALIAN 9882229 D5YI9 26/01/2021 15:15 CANG CAT LAI (HCM) View
44 00309/2021/VTU APL AUSTRIA 9444285 A8NC5 27/01/2021 05:00 GEMALINK View
45 072/01/21/CVHHNT-VP HẢI ĐƯỜNG 68 9340996 XVZN3 26/01/2021 16:12 CANG NHA TRANG(KH) View
46 00313/2021/VTU VINALINES PIONEER 9167514 3WPJ 27/01/2021 12:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
47 21008924/HPG ĐẠI HÀ 01 8656398 XVBB2 26/01/2021 16:20 CANG VAT CACH (HP) View
48 21006838/HPG YM INTELLIGENT 9319117 BLHD 26/01/2021 16:11 DINH VU NAM HAI View
49 00056/2021/BTN NGOC LONG 02 9333979 3WCG7 26/01/2021 16:04 CANG DAU KHI BINH THUAN View
50 210038/QNM WARNOW TROUT 9437232 5BFM4 26/01/2021 16:10 CANG CHU LAI View
51 00307/2021/VTU BBC NEWCASTLE 9484209 V2DX6 26/01/2021 15:00 CANG DONG XUYEN View
52 21008823/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 26/01/2021 15:25 C.CANG DK HAI LINH View
53 18-2021.CM.DT/HUE LỘC NGUYÊN 68 9379569 3WOV 26/01/2021 15:51 CANG CHAN MAY (HUE) View
54 21007282/HPG JARU BHUM 9796274 HSB6622 26/01/2021 16:12 CANG NAM DINH VU View
55 21007469/HPG HE JIN 9138252 BKUI6 26/01/2021 15:32 DINH VU NAM HAI View
56 21008866/HPG HAIAN PARK 9207560 3WMM9 26/01/2021 15:43 CANG HAI AN View
57 21005322/HPG PROSPER 9117181 A8YS5 26/01/2021 15:19 TAN CANG HAI PHONG View
58 21008571/HPG TOYO PEONY 9543990 3EKV8 26/01/2021 15:48 HOANG DIEU (HP) View
59 21008818/HPG TREASURE OCEAN 9240031 3EVK5 26/01/2021 15:26 CANG CA HA LONG View
60 21008882/HPG GUIBEI 59681 0 9B262F5 26/01/2021 15:21 CUA CAM View
Showing 41 - 60 of 158.846 results
of 7.943