Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 20110960/CVHHQN MOONBRIGHT SW 9610195 3FGP5 26/11/2020 22:27 CANG CAM PHA View
22 20109698/CVHHQN BERGE TATEYAMA 9866706 MGBE5 26/11/2020 22:10 CANG CAM PHA View
23 TTR 2011.247/THA LONG PHU 20 9326225 XVGX7 26/11/2020 22:03 CANG LHD NGHI SON View
24 TTR 2011.246/THA PACIFIC PETRO 01 9311268 XVDR7 26/11/2020 21:33 CANG NGHI SON(T.HOA) View
25 TTR 2011.245/THA NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 26/11/2020 21:32 CANG LHD NGHI SON View
26 20111148/QNH DUYEN HAI 1 9218064 3FVE9 26/11/2020 20:59 CANG HON GAI View
27 20110515/CVHHQN JI SHUN 9550785 5VEW9 26/11/2020 19:11 CANG HON GAI View
28 04873/2020/VTU SEA MEADOW 22 9186144 3FDR6 26/11/2020 21:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
29 144 ĐDHL/QBH THANH THANH DAT 9999 9166297 H8EA 26/11/2020 21:23 CANG HON LA (Q.BINH) View
30 20107879/HCM OPTIMA 9609419 C6YY8 26/11/2020 13:45 CANG CAT LAI (HCM) View
31 04869/2020/VTU GUO SHUN 13 9496886 V3VF 27/11/2020 08:13 CANG SITV (VUNG TAU) View
32 201126009/DNG MORNING VINAFCO 9146780 XVHH 26/11/2020 20:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
33 201126008/DNG PROGRESS C 9158563 3FDV8 26/11/2020 19:30 CANG DA NANG View
34 201126005/DNG MINH THÀNH 26 9298442 3WIW 26/11/2020 17:15 CANG SON TRA DN View
35 201126007/DNG WAN HAI 263 9230220 9VDB3 26/11/2020 19:15 CANG TIEN SA(D.NANG) View
36 201126004/DNG APL PUSAN 9234123 S6HU5 26/11/2020 14:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
37 201126002/DNG NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 26/11/2020 09:00 PHAO MY KHE View
38 201126003/DNG SITC HEBEI 9712371 VROF4 26/11/2020 09:30 CANG DA NANG View
39 04870/2020/VTU THANH LONG 2 9274393 3WVK7 26/11/2020 08:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
40 04864/2020/VTU CMA CGM G. WASHINGTON 9780847 9HA5003 27/11/2020 04:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
Showing 21 - 40 of 149.987 results
of 7.500